Izvedeli smo, da se s tem nedavnim primerom ukvarjajo že tudi kriminalisti, pri tem pa se med drugim postavlja vprašanje, ali je imela avstrijska babica sploh ustrezno licenco. Zaplet, ki se je na srečo dobro končal, je opozoril tudi na to, da so takšni porodi trenutno prepuščeni »trgu«, manjka pa nadzor nad delom in usposobljenostjo ljudi, ki pri njih sodelujejo.

Nedorečeno področje

"Ali je bila babica usposobljena za takšno delo, v bolnišnici ne vemo. Mi smo videli le posledice," je dejala Tušarjeva. Kot je pojasnila, so porodnici, pri kateri se maternica po porodu ni ustrezno skrčila, dali nekaj tekočine in transfuzijo, nato pa so jo lahko kmalu odpustili. Z novorojenčkom, ki so ga v bolnišnico pripeljali poleg mame, je bilo po drugi strani vse v redu.

"Treba se je zavedati, da porod ne poteka vedno tako, kot bi si želeli. Porod na domu prinaša nekatera dodatna tveganja za porodnico in otroka. Ginekologi, ki delajo v bolnišnicah, so videli že toliko zapletenih porodov, da so zadržani do rojevanja na domu. Stvari sicer niso črno-bele: normalni porodi ob normalnih nosečnostih se ob usposobljeni babici lahko odvijejo brez prisotnosti porodničarja, a ocena je včasih težka. Včasih se tudi normalna nosečnost zaplete s težjim porodom, včasih pa pride do zapletov tudi pri porodu, ki se je začel normalno," ugotavlja Tušarjeva.

Porodnice se v Sloveniji lahko odločijo za porod na domu, a ta možnost ni sistemsko urejena, kot je v nekaterih evropskih državah, na primer na Nizozemskem ali v Nemčiji. Slovenija ima danes tudi v primerjavi z drugimi razvitimi državami nizko smrtnost novorojenčkov in porodnic, kar je eden od kazalnikov kakovosti zdravstva, je spomnila Tušarjeva. To je med drugim tudi rezultat uspešnega ukrepanja ob rizičnih nosečnostih in porodih, pri katerih pride do zapletov: "S tem, kako čim bolj zmanjšati smrtnost novorojenčkov in porodnic, se zdravstvo načrtno ukvarja. Če porodov na domu v Sloveniji ne bomo dobro dorekli in primerno usposobili babic, ki bodo pri njih sodelovale, bomo pri tem naredili korak nazaj. Najprej bi se morali sploh opredeliti, ali smo za takšno možnost, in če smo, je treba urediti licence in preverjanje usposobljenosti."

"Varnost trenutno ni zagotovljena"

Sekcija medicinskih sester in babic Slovenije pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je na problematiko tujih babic, ki v Sloveniji niso registrirane, nimajo licence za opravljanje zdravstvenih storitev in delajo nezakonito, pred kratkim opozorila ministrstvo za zdravje. Kot nam je pojasnila predsednica te strokovne sekcije Anita Prelec, pa podatkov, koliko babic sodeluje pri porodih na domu, nimajo.

Spomnila je, da se je strokovna javnost že večkrat opredelila do poroda na domu in ga ob trenutni organiziranosti javne zdravstvene mreže in neizpolnjevanju osnovnih pogojev (na primer glede infrastrukture in dostopnosti babiških storitev na primarni ravni) ne podpira. Osnovno merilo za porod na domu je varnost, ki pa v tem trenutku ni zagotovljena, je opozorila Prelčeva: "V tujini imajo opredeljene pogoje, kdo in kako lahko takšne porode izvaja." Kot pravi, bi moral biti med drugim natančno opredeljen izbor nosečnic brez prisotnih dejavnikov tveganja, spremljanje ženske in novorojenčka v prvih dneh po porodu na domu, dostopnost do najbližje porodnišnice in navodila, kako ravnati v primeru zapletov. V tujini, kjer imajo v zdravstvenih sistemih urejeno možnost porodov na domu in takšni porodi zajemajo odstotek do dva vseh porodov, se porod tudi po začetku na domu v treh do desetih odstotkih zaključi v bolnišnici, je pojasnila Prelčeva.

Strinja se sicer, da je ob porodih danes precej zdravstvenih intervencij, kot je pospeševanje poroda, in da bi lahko večino normalnih porodov pri zdravih nosečnicah zato prevzele babice. Kljub temu pa je takšna sprememba za zdaj smiselna le tako, da porodi ostanejo v porodnišnicah, spremeni pa naj se sistem dela, je poudarila.