Veljavni občinski odlok za parkiranje na bankini, na površini za kolesarje, na avtobusni postaji, v parku in na drugih javnih površinah predpisuje globo v višini 200 evrov. Po mnenju ljubljanske LDS je sporno to, da hierarhično višji pravni akt, to je zakon o varnosti cestnega prometa, za tovrstne prekrške predpisuje bistveno nižjo kazen. V svetniški skupini so zato s predlogom za hitri postopek vložili predlog spremembe odloka, ki bi to po njihovem mnenju protipravno stanje odpravil.

Ne neskladnost odloka z zakonom so januarja na novinarski konferenci opozorili tudi v ljubljanski SDS.

Janković je na današnji novinarski konferenci zatrdil, da je odlok v skladu z zakonom. Občina lahko po njegovih besedah dodatne kazni v odloku predpiše za tiste nepravilnosti, ki v omenjenem zakonu niso opredeljene. "Če bo pa karkoli narobe, se ve, kakšen je postopek, bomo pač od ustreznih vladnih organov dobili napotek za popravek," pojasnjuje župan.

Ob tem poudarja, da so svetniki LDS občinski odlok novembra lani podprli. Pomen tega odloka je, da prepreči nepravilno parkiranje tam, kjer je to najbolj nujno, še dodaja župan.

Zakon o varnosti cestnega prometa med drugim prepoveduje parkiranje na kolesarski stezi, kolesarski poti in kolesarskem pasu ter za to predvideva globo v višini 80 evrov. Prav tako pa je prepovedano parkiranje na označenem avtobusnem postajališču, na vozišču zunaj naselja ter na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. Za omenjene prekrške se zaračuna globa v višini 40 evrov.

Občinski odlok pa določa, da je poleg primerov iz zakona prepovedano parkirati tudi na bankini, na površini za kolesarje, na avtobusni postaji ter v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini. Po odloku je za to predpisana globa v višini 200 evrov.

Na ministrstvu za promet zadevo še proučujejo in bodo svoje mnenje podali v roku 14 dni.