Kot pojasnjuje Sušnik, je razlog za odhod delno tudi razočaranje nad tem, kar smo pred 16 leti videli kot vlogo mestnega sveta, ki je bil zelo močen organ, nato pa se je na osnovi zakonskih sprememb in tudi psihologije množic ta vloga počasi spreminjala. V tem mandatu so bile razprave v mestnem svetu "bolj ali manj enosmerne, nekih velikih odločitev, ki bi ne bile že vnaprej znane in v krogu največje svetniške skupine tudi odločene, pa se ni sprejemalo," je dejal svetnik.

Človek se tako po njegovem mnenju "mora vprašati, ali je namen mojega sedenja na teh sejah, samo to, da sem tu, da sem zadovoljen, da sem funkcionar, ali je namenjeno tudi temu, da lahko dejansko vplivam na tisto, kar mesto je".

Kot glavni razlog za odhod Sušnik navaja svoje zasebno oz. profesionalno delo, ki ga sedaj težko usklajuje s funkcijo svetnika in predsednika ljubljanske SDS. "Vsaka pozornost, ki jo namenjam mestnemu svetu, pomeni manj pozornosti tistemu, za kar sem pa v osnovi postavljen, plačan in odgovoren," poudarja.

Ob tem dodaja, da je pravilno, da se umakne, tudi zato, ker je ta pozornost v mestnem svetu degradirana oz. trenutno nevredna tega časa. Svoje mesto bo tako prepustil nekomu, ki bo v tem videl večjo možnost za uspeh svojih idej ali pa sebe osebno, pravi Sušnik.

Novico o umiku Sušnika iz mestne politike je sicer danes objavilo Delo. Kot Sušnik pojasnjuje za STA, ostaja na svetniškem mestu do konca mandata. Mandat predsednika ljubljanske SDS bi se mu sicer iztekel konec pomladi prihodnje leto, a je mestni odbor za sredo sklical izredno konferenco, kjer bodo izvolili novega predsednika. Tako se bo, pravi Sušnik, na jesenske volitve v nadaljevanju pripravljala nova ekipa. Izbiro svojega naslednika prepušča članstvu, je pa prepričan, da je krog ljudi za izbiro naslednika med tistimi, ki so bili v mestnem odboru že sedaj bolj aktivni, izjemno dober.