Kot so v poročilu zapisali revizorji BDO Revizije iz Ljubljane, obstaja dvom v plačilo skoraj 100.000 evrov terjatev in prodajo 18.000 evrov zalog, če te sploh obstajajo. Kratkoročne obveznosti naj bi šestkrat presegale razpoložljiva sredstva. To pa, navajajo revizorji, pomeni, da bo morala družba v primeru likvidnostnih težav za pokritje zapadlih obveznosti brez sveže dokapitalizacije odprodati del osnovnih sredstev, saj ne bi zmogla poravnati niti obveznosti za nakup gostišča Zeleni Rob.

"Pričakujem, da bo občinski svet potrdil program finančne konsolidacije in 'sprostil' v proračunu že načrtovanih 180.000 evrov, ter da bodo snežne razmere pomagale uspešni finančni sanaciji. Težko si je predstavljati dejstvo, da bi nasprotna odločitev povzročila stečaj družbe, ki se zaradi zastarelih naprav in morda tudi kakšnih slabih razvojnih odločitev bori za preživetje. Občina Kamnik se zaveda resnosti naloge in zahteve, da mora v letu 2011 zagotoviti dodatna sredstva za zamenjavo pogona, ki naj bi zagotovil najmanj deset- do petnajstletno delovanje obstoječe naprave," je težo odločitve občinskega sveta komentiral župan Tone Smolnikar.

Sneg poskrbel za več denarja

Župan je pojasnil, da je bil namen revizije končno ugotoviti dejansko finančno stanje družbe na dan 30. septembra 2009. "S sodelavci, pa tudi občinskim svetom, smo lani večkrat zahtevali podrobnejše informacije o poslovanju, svet je vodstvo celo zavezal k temu, da lastniku (občini) posreduje trimesečna poročila, a jih nismo dobili." Dodaja, da so mu člani nadzornega sveta in uprave večkrat ustno poročali, da podjetje dobro posluje in da se prihodki povečujejo predvsem s številom prevozov, na kar naj bi vplivala dobra zimska sezona z obilnimi snežnimi padavinami. Ob poslovnem poročilu za leto 2008 pa naj bi tudi občinski svet opozoril na to, da je treba bolje obvladovati stroške.

Župan nadaljuje, da so "naše želje po realnem prikazovanju stanja žal pokazale, da obveznosti niso bile poravnane sproti in je imela družba 30. septembra 2009 dobrih 300.000 evrov obveznosti. Zato bodo ugotovitve revizije posredovali odvetnikom in drugim finančnim strokovnjakom, ki naj ugotovijo, ali gre za kršitev veljavne zakonodaje, zlasti kadar gre za nejasne finančne obveznosti, ki jih bo morala družba poravnati na podlagi sklenjenih in nesklenjenih pogodb." Dodaja pa še, da obširna zbirka drugih manjših in večjih napak dodatno potrjuje njihove zahteve po sprotnem informiranju, tudi zahteve za prikaz finančne konstrukcije za sanacijo pogona nihalke, po tem, ko so inšpekcijske službe prevoz "ustavile".