Klemenčič je na neformalnem pogovoru z novinarji dejal, da se bosta poleg direktorja uprave kriminalistične policije Aleksandra Jevška in v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Roberta Črepinka ponedeljkove slovesnosti udeležila tudi predstavnika Europola in finske policije. Slovesnost se bo pričela ob 11. uri, nove prostore pa bosta uradno odprla notranja ministrica Katarina Kresal in predsednik vlade Borut Pahor.

Novi prostori NPU in omenjenih drugih služb se sicer nahajajo v Ljubljani na Dimičevi ulici 16. Kot je pojasnil generalni sekretar na notranjem ministrstvu Damjan Lah, je ministrstvo najemno pogodbo sklenilo s podjetjem Ram invest in sicer za ceno 13,03 evra na kvadratni meter. Skupna kvadratura že opremljene stavbe je sicer 10.400 kvadratnih metrov, letna najemnina pa bo predvidoma znašala približno 1,6 milijona evrov.

Temu znesku je treba prišteti še stroške tekočega vzdrževanja stavbe, ki po izračunih generalnega sekretarja ne bi smeli preseči 5.000 evrov na mesec. Investicijsko vzdrževanje in tudi zavarovanje hiše bo strošek lastnika, je pojasnil.

Po Lahovih besedah bo v prostorih stavbe nastanjenih približno 300 ljudi. Tja se bosta poleg NPU preselila tudi uprava kriminalistične policije in inšpektorat za notranje zadeve. Pojasnil je tudi, da so v okviru pogajanj s ponudnikom stavbe ceno kvadratnega metra uspeli znižati z 17 evrov (in DDV) na že navedeno skupno vsoto 13,03 evra.

Najemna pogodba z omenjenim podjetjem je sklenjena za nedoločen čas. V primeru, da pogodbo odpove ministrstvo, je odpovedni rok šest mesecev, če pa podjetje, je ta rok eno leto, je povedal. Možnosti odkupa stavbe pa po njegovih besedah ni.