Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni direktor direktorata za civilno letalstvo Mirko Komac, je prometno ministrstvo odločbo o dodelitvi evropskih sredstev prejelo 18. decembra lani.

Projekt je po njegovih besedah logično nadaljevanje posodobitve letališke infrastrukture, ki se je izvajala v letih 2004-2007. Takrat so se lotili nujne posodobitve, zdaj pa želijo izboljšati raven storitev, prispevati k razvoju regije in večji konkurenčnosti letališča.

Tekoča in nadaljnja vlaganja v posodobitev letališke infrastrukture so po Komčevih besedah nujen pogoj za omogočanje močnega, tržnega nastopanja ob konkurenci bližnjih letališč za mednarodni promet.

"Država bo kot lastnik infrastrukture na letališču Maribor še naprej delala vse, kar je v naših močeh, da bo letališče živelo in bo opremljeno z vsem potrebnim za uspešen nastop na trgu ponudnikov letaliških storitev v regiji," je zatrdil Komac.

Projekt posodobitve letališke infrastrukture na mariborskem letališču zajema dograditev in prenovo potniškega terminala vključno z opremo, izdelavo glavnega načrta letališča, nakup opreme za sprejem in odpravo letal ter obnovo letaliških objektov, je pojasnil vodja sektorja za letališča, vzletišča in ovire Damjan Horvat.

Najbolj kritičen del letališke infrastrukture je potniški terminal, katerega sanacija je potrebna zaradi dolgoletne uporabe ter novih zahtev ločevanja potnikov in zahtev s področja varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Terminal bo obnavljala z razpisom izbrana družba SCT, zaključek obnove pa je predviden v 2011.

Glavni načrt letališča, ki bo določil koncept razvoja o leta 2040, bosta pripravila Airport Conculting Vienna in Ljubljanski urbanistični zavod, končan pa naj bi bil v 2011. V letih 2011 in 2012 je predvideno posodabljanje opreme za sprejem in odpravo letal, takrat bo potekala tudi obnova letaliških objektov (objekti, namenjeni letališkim službam, in hangar).

Vlaganje v posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru je še eno v vrsti velikih vlaganj s tega področja. Na ljubljanskem letališču namreč načrtujejo nov potniški terminal, ki naj bi bil končan v 2012, kontrola zračnega prometa pa gradi nov center, ki naj bi zaživel v 2011.