Janez Marič je bil 47. (+ 1:48,7; 4), Vasja Rupnik 50. (1:52,9; 3), Peter Dokl pa 61. (+ 2:16,1; 0).