Prav tako je trboveljska cementarna lani še dodatno zmanjšala obremenjevanje okolja s 3999 tonami gorljivih odpadkov, 978 tonami odpadnih olj ter 901 tono odpadnih gum, ki bi v veliki večini končali na slovenskih smetiščih in potencialno ogrožali podtalnico, so danes sporočili iz Lafarge Cementa.

Vodstvo družbe je prepričano, da je dokazalo, da je tehnologija sosežiga v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter obenem tudi priložnost za kreiranje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki. To nenazadnje dokazujejo uspešne okoljske politike najbolj ozaveščenih držav EU.

Slovenija v tem trenutku po mnenju uprave trboveljske cementarne nima infrastrukture potrebne za predelavo lastnih odpadkov. Zato poleg slovenskega dobavitelja, ki predeluje slovensko plastiko, Lafarge Cement pridobiva večji del gorljivih odpadkov - odpadne plastike od avstrijske družbe, locirane pet kilometrov od slovenske meje. Med surovinami tega dobavitelja predstavlja pomemben delež tudi odpadna plastika iz Slovenije. Odpadna olja in odpadne gume dobavljajo družbi izključno domača podjetja, ki jih zbirajo na področju Slovenije.

"Slovenija na žalost zaradi zamujanja pri uveljavljanju evropske direktive in izgradnje infrastrukture za predelavo odpadkov preliva akumulacijo in morebitna nova delovna mesta v sosednje države. Razlog za pomanjkanje infrastrukture so pogosto tudi nasprotovanja javnosti postavitvam regijskih centrov z ravnanjem z odpadki in projektom termične predelave," navajajo v Lafarge Cementu.

Poudarili so tudi, da je lani pridobljeno okoljsko dovoljenje velika odgovornost. Zato bodo njihova dejanja še naprej usmerjena v zniževanje okoljskega odtisa, saj bodo lahko le tako vsem predstavljali svojo pravo podobo, ki se počasi le prebija v slovensko javnost.