Novi predsednik SŠK Anton Stres se je predhodniku zahvalil za požrtvovalno in uspešno vodenje SŠK, ki je pod Uranovim vodstvom "sprejela nekaj pomembnih in pogumnih odločitev, ki jih bomo člani SŠK v bližnji prihodnosti tudi uresničevali." Med najpomembnejšimi nalogami, ki čakajo SŠK, je dr. Stres izpostavil uresničevanje smernic Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, tako imenovane sinode, ki se je pod vodstvom dr. Franca Rodeta sklenila maja 2002. Posebej je omenil dva (kmalu uresničena) sklepa sinode: evharistični kongres - ta bo potekal 13. junija na celjskem stadionu - in začetek delovanja Fakultete za poslovne vede v okviru Katoliškega inštituta, ki pomeni zametek bodoče katoliške univerze.

Ustanovitev katoliškega višjega šolstva in utrjevanje osebne vernosti s poglobljenim odnosom do zakramenta svete evharistije, še posebej do nedeljske maše, sta pastoralna podviga, je poudaril nadškof Stres, ki na poseben način uresničujeta nalogo oznanjevanja evangelija in nalogo bogoslužja. Skupaj z dejavno ljubeznijo do bližnjega predstavljajo tri stebre delovanja RKC v svetu in pri nas. Letošnjemu letu priprave na evharistični kongres in samemu dogodku bo zato "kot najbolj naravno", pojasnjuje nadškof Stres, sledilo pastoralno leto, ki bo posvečeno dobrodelnosti, solidarnosti in družbeni pravičnosti.

Cerkev v Sloveniji bo še naprej dejavno vključena v prizadevanja RKC v Evropi in svetu za novo evangelizacijo ter v boj proti revščini, teptanju človekovih pravic in onesnaževanju okolja, škofje pa bodo pod Stresovim vodstvom pospeševali in krepili medsebojno sodelovanje na teh in vseh drugih ravneh cerkvenega življenja. Posebej si bodo prizadevali tudi za "dialog in sodelovanje z drugimi krščanskimi cerkvami, pripadniki drugih svetovnih verstev in z vsemi ljudmi v naši družbi in državi".