Šteiner je bil namreč v zaključni fazi nakupa oklepnikov Patria vodja projektnega sveta za nakup oklepnikov in kot takšen je predlagal, da se uniči dokument, ki je jasno razkrival, da je pogodba za nakup patrij neustrezna, da bo potreben dodatni denar ter da nista doseženi tehnična konfiguracija in funkcionalnost oklepnikov. Dokument, o katerem je govor, je spisal vodja projektne skupine (civilist) Miha Matek. Vendar ta dokumenta očitno ni uničil, saj so zdaj navedbe iz njega v ovadbi policije zoper nekdanjega obrambnega ministra Karla Erjavca in nekdanjega načelnika generalštaba generalpolkovnika Albina Gutmana.

Zdaj je načelnik generalštaba generalmajor Alojz Šteiner; če je takoj po podpisu pogodbe za nakup Patrij naročil, da je treba uničiti sklepne negativne ugotovitve o nakupu oklepnikov, je to lahko velik madež na podobi človeka, ki poveljuje Slovenski vojski.V ovadbi (objavilo jo je Delo) zoper nekdanjega obrambnega ministra Karla Erjavca in nekdanjega načelnika generalštaba generalpolkovnika Albina Gutmana v zadevi Patria piše, da je policija z zbiranjem obvestil ugotovila, da je "Miha Matek dne 3. januarja 2007 navedeno poročilo skupaj s prilogo poslal vodji projektnega sveta Alojzu Šteinerju, da bi ga le-ta dalje posredoval ostalim članom projektnega sveta.

Alojz Šteiner je ocenil, da navedeno poročilo ni primerno za distribucijo članom projektnega sveta, ker so v poročilu navedeni podatki iz pogodbe, ki jih je potrebno varovati kot poslovno skrivnost (…) Alojz Šteiner je zato v prilogi dopisa z dne 9. januarja 2007 Mihi Matku vrnil navedeno poročilo ter izrazil mnenje, da je potrebno vrnjene dokumente uničiti in izdelati novo poročilo."

Resnica v Matkovem dokumentu

Na tem mestu je treba poudariti, da je poročilo, ki ga je izdelal Miha Matek, vsebovalo ključne podatke o nepravilnostih pri aferi Patria in na katerih tudi temeljita obtožna predloga zoper Erjavca in Gutmana. V poročilu namreč piše, da nista doseženi tehnična konfiguracija in funkcionalnost oklepnikov patria, poleg tega je spremenjena tudi konfiguracija vozil, ki je bila določena v investicijski in povabilni dokumentaciji. Če je generalmajor Šteiner predlagal uničenje teh ugotovitev, je torej predlagal uničenje ključnih ugotovitev, ki so zdaj podlaga za kazenski pregon v zadevi Patria, in to bi lahko imelo resne posledice za uspešnost policijske preiskave.

Oviranje pravice?

Generalmajor Šteiner zdaj pravi, da "je kot vodja projektnega sveta SKOV 8x8 zavrnil poročilo vodje projektne skupine SKOV 8x8 gospoda Miha Matka, ki ga je ta oblikoval po podpisu pogodbe za SKOV 8x8, zaradi tega, ker je poročilo vsebovalo podatke, ki so bili predmet pogodbe in so bili takrat še varovani s poslovno skrivnostjo. General Šteiner je bil kot vodja projektnega sveta dolžan opozoriti gospoda Miho Matka na kršitev predpisov o varovanju poslovne skrivnosti." Toda Miha Matek nam je včeraj na vprašanje, ali je uničil dokument, odgovoril, da "je oziroma je bil dokument označen s stopnjo tajnosti, zato tega ne morem komentirati". Šlo je torej za tajni dokument, zato Šteinerjev argument za uničenje ni razumljiv. Poleg tega zakon o tajnih podatkih pravi, da se dokument označi z najvišjo stopnjo tajnosti, kot jo nosijo podatki v dokumentu. Torej tudi ta Šteinerjev argument ne zdrži. Z uničenjem tega dokumenta pa bi v obdobju leta 2007, ko je vodstvo obrambnega ministrstva javnost na vse pretege prepričevalo, da je z nakupom patrij vse v redu, zmanjšali možnost, da bi nadzorni organi in parlament izvedeli nedvoumno resnico, da je nakup neustrezen in da bodo potrebna še izdatna dodatna finančna sredstva za doseganje ciljev. Po podatkih, ki smo jih zbrali doslej, tako tega dokumenta kasneje nista imeli niti protikorupcijska komisija niti parlamentarna preiskovalna komisija.

Obrambno ministrico Ljubico Jelušič smo zato včeraj vprašali, ali je po njenem mnenju primerno, da vojsko vodi človek, ki je predlagal uničenje pomembnih dokumentov iz zadeve Patria, vendar odgovora nismo dobili, saj je njen predstavnik za odnose z javnostmi dejal, da ministrica zadev v preiskavi ne komentira.