Medtem ko je po Gantarjevem mnenju v prostorskem načrtu zadovoljivo rešen problem regionalnega prometa, pa ni pa rešen problem mestnega potniškega prometa. Kot pravi, so sicer predvideni posebni cestni pasovi, ki bodo omogočili hitrejši javni cestni promet, in možnost, da se na tem mestu uredi tirni promet. "Mi pa hočemo, da ta odločitev pade zdaj," je poudaril Gantar, sicer tudi predsednik DZ. Opredelitev za postopen prehod na tramvaj bi morala biti po njegovih besedah simbol županovanja v mandatu 2010-2014.

Kot pravi, je pri nekaterih ključnih projektih, o katerih se danes v Ljubljani prepirajo, odprta ravno definicija, ali gre za javno korist ali za korist zasebnikov. Gantar sicer ocenjuje, da je prostorski načrt v osnovi dober in tudi ne pomeni napada na zeleno Ljubljano. Na vprašanje, ali ga bodo podprli, če njihove pripombe ne bodo upoštevane, pa je odgovoril, da se bodo borili, da bodo upoštevane.

Samostojni mestni svetnik in član Zaresa Janez Kopač je med drugim omenil preveliko rigidnost izvedbenega prostorskega načrta glede pozidave. V stranki predlagajo urbanistični preizkus, s katerim bi v mejnih ali spornih primerih omogočili večjo fleksibilnost pri opredelitvi kriterijev za urejanje posameznega območja. Kopač opozarja tudi na pomanjkanje določbe o začasni rabi.

V prostorskem aktu po njegovem mnenju nimajo dovolj velike teže obnovljivi viri in učinkovita raba energije. Kot je prepričan, bi morali predpisati posamezne rešitve za učinkovito rabo v soseskah in prednostno uporabo obnovljivih virov predvsem za ogrevanje. Ne strinja se tudi s prepovedjo izrabe vetrne energije.

Kot napoveduje Kopač, so svoje pripombe oblikovali v konkretne amandmaje, ki jih bodo vložili v okviru javne obravnave, ki traja do 15. januarja. V dopolnjenem osnutku novega prostorskega načrta ni več okoljsko spornih rešitev, zato do njega tudi ni tako kritičen, pravi. Toda tekst bi morali vseeno popraviti na več mestih, na prometno karto vrisati tudi bodoče trase tramvaja na glavnih mestnih cestah ter dodati karto bodočega omrežja daljinskega hlajenja, meni Kopač.

Ljubljanski prostorski načrt, ki ga sestavljata strateški in izvedbeni načrt, bo nadomestil dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000.