"Zaradi nelikvidnosti in podaljšanja plačilnih rokov nismo mogli nadomestiti načrtovanih prilivov iz subvencij EU (do danes bi morali prejeti 215.000 evrov). Ker ni bilo mogoče urediti kreditiranja - domače banke so nam vse leto zmanjševale kreditne okvire - smo morali tekoče poslovanje (predvsem plače) financirati iz virov, ki so bili na voljo. Edini takšen vir je bil neplačevanje davščin državi," nam je razloge za več kot mesec dni trajajočo blokado računov pojasnil Mertelj. Kljub vsemu jim je uspelo poravnati dolgove Dursu, in to iz lastnih virov ter deloma z reprogramom obveznosti do države.

Čeprav so bili še pred nekaj meseci trajneje nelikvidni, zaradi česar so morali pripraviti program finančnega prestrukturiranja, se likvidnostni položaj v ljubljanskem proizvajalcu poslovne programske opreme popravlja, tako da so decembra uredili že večino dolgov. "Še vedno čakamo na izplačila dobljenega razpisa za sofinanciranje razvoja eStoritev in imamo obljube, da se bo to uredilo v začetku tega leta," je pojasnil Mertelj. Takoj po prejemu denarja iz omenjenega razpisa bodo zaposleni prejeli tudi plače za november in december.

"Banke v decembru niso bile pripravljene začenjati novih poslov, zato bo večina pogajanj potekala januarja. Upamo tudi, da bomo končno začeli čutiti delovanje jamstvene sheme," je bil kritičen Mertelj in dodal: "Da pa bi zagotovili povečano likvidnost v novem letu in izkoristili priložnosti, ki nam jih je prinesla recesija, smo v postopku dokapitalizacije, ki jo nameravamo končati do konca januarja." Iz načrta finančne reorganizacije je razvidno, da bodo večinski delež svežega denarja priskrbeli slovenski partnerji (vplačali bi provizije) ter obstoječi delničarji in poslovni angeli. Zbrali bi od 457.000 do 784.000 evrov kapitala.

Po podatkih načrta finančne reorganizacije Datalaba so bili prihodki krovnega podjetja v obdobju od julija do novembra lani za dva odstotka višji od tistih v enakem obdobju predlani. "Čista nekonsolidirana izguba obdobja znaša 88.000 evrov (predlani 720.000 evrov), če pa upoštevamo še prenesene dobičke hčerinskih družb, je družba že v prvem četrtletju rahlo pozitivna. Decembra smo tako kot vsa minula leta poslovali dobro in realizirali občutne dobičke, tako da bo poslovni rezultat prvih šestih mesecev pozitiven," je pojasnil Andrej Mertelj.

tomaz.modic@dnevnik.si

Več kazalcev poslovanja Skupine Datalab si lahko pogledate naspletni strani Poslovnega Dnevnikapod ikono analize podjetij ali na tej povezavi.