Božič pred 19 leti je po Uranovih besedah pomenil tudi rojstvo samostojne države. "To so bili blagoslovljeni trenutki narodne zgodovine, ki so jih mnogi naši predniki samo sanjali, mi pa smo jih doživeli," je zbrane v ljubljanski stolnici nagovoril nadškof.

Po njegovih besedah so se tudi verske skupnosti razveselile možnosti svobodnega delovanja v novih razmerah. Plebiscit je bil, kot meni, izraz želje slovenskega naroda, da zaživi v demokratični in samostojni državi, kjer bodo univerzalne vrednote, kot sta spoštovanje temeljnih človekovih pravic in pravni red, postale obvezujoča norma vseh državljanov. Ob tem je Uran tudi spomnil, koliko napora je v ta prizadevanja vložil takratni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar.

Kot pravi Uran, verjame, da so tudi danes vsi, ki so v slovenskem prostoru odgovorni za skupno dobro vseh državljanov, "pripravljeni in sposobni za skupno dobro narediti še več, posebej za duhovni blagor in odprtost za življenje". Kljub temu, da smo v preteklosti že prejeli dar samostojne države ter večje udeležbe ljudi pri pomembnih družbenih odločitvah, "ne pozabimo, da je skrb za demokracijo in spoštovanje človekovih pravic naša stalna naloga", opozarja nadškof.

Ob tem poudarja, da so kristjani še posebej poklicani, da si v skladu z družbenim naukom Cerkve prizadevajo za skupno dobro, za človekovo dostojanstvo in solidarnost. To lahko po njegovih besedah pokažejo tudi z udeležbo na volitvah ter z dejavnim sodelovanjem v civilni družbi, "ki je poklicana k temu, da političnim silam sprašuje vest o tem, koliko so ljudem v resnici blizu".

Pri maši za domovino v ljubljanski stolnici so sodelovali tudi uslužbenci Vojaškega vikariata, gardisti in Orkester Slovenske vojske, med drugim pa so se je udeležili predstavniki verskega, političnega in družbenega življenja. Maše za domovino bodo slovenski škofje sicer vodili tudi v soboto, na dan samostojnosti in enotnosti.