Ustava samostojne Slovenije je namreč postavila temelj pravnemu sistemu, temelječem na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na načelih pravne in socialne države, na parlamentarni obliki državne oblasti ter na načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

23. decembra mineva tudi 19 let od plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volivcev izreklo za samostojnost. Za sprejetje ustave so poslanci od izvedbe plebiscita potrebovali še točno leto dni. Sprejetje se je sprva zavleklo zaradi priprav na osamosvojitev, nato zaradi agresije na Slovenijo, pozneje pa so k temu prispevala še ideološka razhajanja strank.

Ustava je bila doslej spremenjena s sedmimi ustavnimi zakoni. Na ministrstvu za pravosodje pa so v sodelovanju s strokovno skupino pripravili predlog sprememb ustave na področju pristojnosti ustavnega sodišča. Najpomembnejša sprememba določa, da bi imelo ustavno sodišče diskrecijsko pravico, da bi lahko izbiralo, katero zadevo bo obravnavalo.

Na ustavnem sodišču je bila slovesnost ob dnevu ustavnosti v petek. Na njej je bil slavnostni govornik predsednik Sodišča EU Vasilios Skuris.