Janković je Ljubljano v svojem triletnem županovanju uspel zadolžiti za več kot sto milijonov evrov "na kar neverjetnih 163 milijonov evrov", kar predstavlja 91 odstotkov zakonsko dovoljene zadolženosti slovenskega glavnega mesta, poudarjajo v podmladkih pomladnih strank. Ob tem zadolževanju pa župan po njihovih navedbah ni uspel urediti niti najbolj osnovnih perečih problemov ljubljanske infrastrukture, prav tako ni uresničil svojih 22 obljubljenih projektov.

Ob predaji darila so županu dejali, da si sami od njega želijo samo enega darila, in sicer da se odpove vnovični kandidaturi za ljubljanskega župana na volitvah prihodnje leto.

Župan jim je odvrnil, da očitno ne poznajo ekonomije in jim v zameno za darilo poleg že omenjene knjige izročil izvleček iz uradnega lista o tem, kako in koliko se lahko občina zadolži, uradni podatek o zadolžitvah Mestne občine Ljubljana v zadnjih treh letih ter poročilo o glasovanjih mestnega sveta o mestnem proračunu. Kot je poudaril, je iz poročila razvidno, da sta proračunske odloke podprla tudi svetnika NSi.

Darila, ki so si ga zaželeli, pa jim ni podaril, saj je odločen, da bo ponovno kandidiral.

Na novinarski konferenci je Janković sicer omenil tudi, da so imeli z Lekarno Bitenc pogodbo, ki jim omogoča, da jo, če menijo, da se je kdo ne drži, prekinejo. Pogodba je prekinjena, tako tudi nimajo več koncesije, o tožbah, ki jih je lekarna vložila, pa bo odločalo sodišče.

Farmacevtska industrija ustvarja velike dobičke, zasebniki pa seveda ne skrbijo za javno dobro, je prepričan župan. Javni zavod Lekarna Ljubljana pa ima po njegovih besedah svoje poslovanje določeno in je tudi mnogo cenejši. Kot poudarja, so javne lekarne prav tako strokovne, saj v treh letih svojega županovanja ni dobil niti ene pritožbe na storitve njihovih lekarn.

Računsko sodišče je še posebej pohvalilo, da so dobiček, ki ga je Javni zavod Lekarna Ljubljana ustvaril v sedmih letih, odvzeli in ga namenili zamenjavi azbestnih streh, navaja Jankovič. Ob tem se sprašuje, kaj so dali Ljubljani zasebniki.

Na vprašanje, ali bi morale vse ljubljanske lekarne spadati v javni zavod, je odgovoril, da to ni potrebno in da si tega ne želi, saj je prav, da obstaja konkurenca.

V zvezi z donacijo avtomobila v brezplačno uporabo Mestni občini Ljubljana, ki po navedbah nekaterih opozicijskih strank v Ljubljani meji na korupcijo, je dejal, da je na to donacijo posebej ponosen in da bi ponujeno donacijo družbe BMW Slovenija še enkrat sprejel. Ob tem je poudaril, da je družba poleg avtomobila donirala tudi 50 dreves, ki so jih posadili v Ljubljani.