Šestintridesetletni Mariborčan, magister evropskih ved ter po poklicu profesor športne vzgoje, je med cilji novega štiriletnega mandata zastavil zagotavljanje finančnih in gmotnih pogojev za optimalno udejstvovanje tekmovalcev, trenerjev in sodnikov v programih vrhunskega športa ter zagotavljanje vseživljenjske podpore tekmovalcem od začetkov udejstvovanja v kakovostnem športu do zaključka kariere.

Vse sile bo usmeril tudi v uspešno dokončanje projekta izgradnje nove dvorane, Gimnastičnega centra Pegan-Petkovšek, s katero bi odpravili hude prostorske stiske, ki jo ima gimnastični šport v Sloveniji ter temu športu dal dodaten zalet.