V okviru Heliosovega sklada, ki deluje od leta 1998, sta to že 61. in 62. obnovljeni vodni vir v 55. slovenski občini. Poleg občine Logatec, ki je na razpisu zmagala in ji je uspelo vodne vire že obnoviti, so letos na razpisu za obnovo vodnjakov sredstva iz tega sklada prejele še občine Slovenske Konjice, Rogaševci, Kozje, Črnomelj in Žužemberk, katerih župani bodo pogodbe podpisali prav na današnji slovesnosti. Glavna usmeritev sklada je projekt oživljanja slovenskih krajevnih vodnjakov, v sklopu katerega želijo s konkretno izpeljanimi okoljskimi projekti na področju varovanja virov pitne vode poudariti njen pomen v urbanem okolju in vzbuditi skrb za aktivno delovanje pri ohranjanju njene kakovosti. Koordinatorka za kulturne in turistične dejavnosti pri občini Logatec Renata Gutnik je povedala, da je cilj obnove predstavitev vodnjakov kot novih turističnih točk, ki bosta z večjim obiskom povečali zavedanje o bogastvu naravne in kulturne dediščine ter vrednoto ohranjanja virov čiste pitne vode.

Obnovljena Tollazzijeva štirna je bila zgrajena leta 1883 in stoji pod cerkvijo sv. Jožefa na Čevici v središču mesta. Vodno črpalko ima speljano do podzemne vodne žile, njena posebnost pa je osmerokotni nadstrešek, katerega streha sloni na opečnatih stebrih. Na drugem koncu ulice Čevica v žepnem parku nasproti Škrljeve domačije pa stoji litoželezni vodnjak, ki je bil zgrajen ob napeljavi vodovoda v Logatec leta 1897.