Udeležence bo pozdravil mag. Blaž Kavčič, predsednik državnega sveta, ki bo predstavil svoj pogled na pomen civilne družbe in v ustvarjanju inovativne družbe. „Verjamem v dialog in povezovanje, zato je to srečanje odlična priložnost, da ozavestimo pretekla dejanja in osvetlimo klnjučna semena za žetev 2010,“ je dejala mag. Violeta Bulc, pobudnica in koodinatorka InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije. 

O moči gibanja InCo je Bulčeva govorila na nedavnem posvetu v državnem zboru z naslovom Nove smeri družbenega razvoja med pravičnostjo in učinkovitostjo. Na njem je med drugim poudarila, da obstoječi politiki primanjkuje menedžerskih in voditeljskih znanj, da bi lahko odigrala svojo primarno vlogo učinkovito. Potrebno je povezovanje, oblikovanje učinkovitih in prilagodljivih struktur za sodelovanje in učinkovito integracijo projektov, ki jih podpira država, razumevanje dejanskih potreb na terenu. „Vzpodbujamo politiko, da uporablja sodobna participativna orodja za zajem, selekcijo in prioritizacijo idej, pobud, rešitev s terena in razvije učinkovita orodja za njihovo hitro implementacijo v dnevno delovanje,“ je poudarila mag. Violeta Bulc.

„Moč InCo gibanja je v spodbujanju podjetij kot ključnih generatorjev dodane vrednosti za sistematično komuniciranje znotraj svojega sistema in z zunanjim okoljem. Tako prek različnih komunikacijskih orodij in kanalov ustvarja inovacijsko kulturo, ki bo spodbujala medstrukturno, medgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje,“ je med drugim na konferenci InJo poudarila Tatjana Fink, glavna direktorica Trima. „Misli posameznikov in ideje skupin so naša moč, ki se združijo v celovitih rešitvah. Inovacije so gibalo napredka in predstavljajo dinamiko razvoja v prihodnosti. To ustvarja novo energijo med generacijami v gospodarstvu, znanosti in umetnosti in daje celotni družbi pozitiven navdih.