Na Pokljuki je zapadlo kar nekaj novega snega, že prej je bilo na Rudnem polju dovolj mrzlo za iz delovanje snega s stroji, v soboto pa so imeli še delovno akcijo name tavanja snega na progo. S pripravo prog s snegom imajo tako orga nizatorji manj skrbi kot na Rogli. »Novega snega na Rogli ni. Nekaj je bilo narejenega, a veliko premalo. Tudi napoved ni obetavna. Kontrola FIS bo v četrtek,« je aktualno stanje na Rogli opisal vodja tekmovanja Uroš Ponikvar.