Neodvisno življenje in spoštovanje osebne samostojnosti ostaja ena izmed temeljnih človekovih pravic invalidov in zaveza države, da sledi temu načelu, je v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov zapisal minister za delo Ivan Svetlik. Po njegovem je ustvarjati pogoje za neodvisno življenje invalidov civilizacijska vrednota, ki govori o kulturi družbe.

Slovenske invalidske organizacije so v teh dneh opozorile na pereče probleme posameznih kategorij invalidov ter spomnile na pomen sistemskih rešitev, sicer pa položaj invalidov pri nas ocenjujejo kot relativno dober. V zadnjih letih je namreč vlada na tem področju sprejela številne ukrepe.

V Zvezi delovnih invalidov Slovenije sicer beležijo velik porast potreb delovnih invalidov po brezplačni pravni pomoči, ki jo nudijo v zvezi s težavami invalidov na delovnem mestu in njihovim zaposlovanjem, je za STA pojasnil predsednik zveze Drago Novak.

Delovni invalidi imajo namreč po njegovih besedah nizka sredstva za preživetje, izpostavljeni so tudi šikaniranju na delovnem mestu.

Od vlade tako pričakujejo, da se pripravi kot vzpodbuda za zaposlovanje brezposelnih invalidov večletni razpis v taki obliki, da bi lahko dolgotrajno brezposelne invalide iz pasivne evidence zaposlili v invalidskih organizacijah. Hkrati pričakujejo redno usposabljanje delodajalcev v zvezi z zaposlovanjem invalidov.

Novak je ponovno opozoril na problematiko odmere nadomestil za invalidnost po zakonu o dohodnini, saj prejemki delovnih invalidov iz naslova nadomestila za invalidnost in delne invalidske pokojnine niso oproščeni plačila dohodnine.

Tudi študentje invalidi so izpostavili napredek pri izboljšanju njihovega položaja. Predsednica društva študentov invalidov Tea Črnigoj kljub temu opozarja na nekatere probleme.

Izpostavila je gluhe študente, ki niso upravičeni do tolmačev na fakultetah. Nekatere fakultete še vedno nimajo urejenega dostopa za gibalno ovirane invalide, spomnila pa je tudi, da so nekateri študiji invalidom nedostopni že zaradi same invalidnosti. Pri tem kot primer navaja fakulteto za medicino.

Črnigojeva je opozorila tudi na slabše možnosti študentov invalidov za družabno življenje; večina diskotek namreč nima urejenega dostopa za gibalno ovirane invalide. V njihovem društvu je sicer včlanjenih 190 študentov invalidov iz vse Slovenije.

Na položaj invalidov bodo sicer danes opozarjale tako vladne, kot nevladne organizacije. Invalide bosta sprejela predsednik države Türk in premier Pahor, v Ljubljani pa bo župan Zoran Janković odprl razstavo Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Predstavili bodo program Neodvisno življenje hendikepiranih in pomen osebne asistence v vsakdanjem življenju uporabnikov.

Invalidi so sicer najštevilnejša manjšina v svetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije jih je več kot 650 milijonov ali okoli 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Med prebivalci Slovenije je približno 170.000 invalidov, na 12 prebivalcev eden, so zapisali na Statističnem uradu RS.

3. december je za mednarodni dan invalidov Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 14. oktobra 1992. Spodbuditi je želela razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, in mobilizirala podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.