Letošnje geslo ob mednarodnem dnevu invalidov Ustvarjajmo pogoje za neodvisno življenje invalidov je "lepo geslo, ob katerem pa čutimo, da bo marsikaj treba postoriti tudi za vnaprej", je ob sprejemu predstavnikov invalidskih organizacij v DZ ob mednarodnem dnevu invalidov dejal Klavora. Se pa, dodaja, stvari na tem področju premikajo v pravo smer.

V DZ si po njegovih besedah v skladu s še vedno aktualnim geslom Nič o invalidih brez invalidov prizadevajo, da kadarkoli, ko oblikujejo invalidsko zakonodajo, pri tem sodelujejo tudi predstavniki invalidskih organizacij.

Parlament je v prejšnjih mandatih na področju invalidske problematike sprejel mnogo dokumentov, ki so prispevali k organizaciji in financiranju invalidskih organizacij, socialnih programov in storitev za invalide, dostopnosti in pogojih za njihovo neodvisno življenje, je poudaril Klavora.

Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris Šuštaršič je dejal, da je Slovenija letos kljub gospodarski krizi "uspela invalidsko varstvo ohranjati v solidni kondiciji". Hkrati pa opozarja, da se v bodoče kažejo določeni problemi, saj so "družbeni sistemi pod vprašajem finančne vzdržnosti".

Opozoril je na noveliranje zakona o igrah na srečo, ki z dopolnilo k tretjemu členu zakona po njegovem ogroža dosedanjo zelo zanesljivo in stabilno financiranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Kot je pojasnil Šuštaršič, ta zakon pristojnost za prirejanje internetnih iger prenaša tudi na igralnice, ki "zelo minimalno participirajo pri odvajanju državnih koncesij od iger na srečo".

Kot drug problem je izpostavil še načrtovano reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Slednje je po njegovih besedah zapostavljeno in ni v pravem ravnotežju. Invalidi namreč smatrajo, da sta pokojninsko in invalidsko zavarovanje neločljiva celota in "hrbtenica socialne varnosti ne le upokojencev, ampak tudi invalidov".

Po besedah predsednice odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Andreje Črnak Meglič smo lahko vsi ponosni na stanje varovanja pravic invalidov v naši družbi. Da pa je temu tako, gre velika zasluga predstavnikom invalidskih organizacij, pravi.

Izpostavila je prizadevanje za sodelovanje invalidov pri pripravi zakonodaje. Po njenih besedah je DZ pred kratkim v veliko dvorano namestil slušno zanko, prav tako so pridobili štiri brezžične sprejemnike s posebnim oddajnikom. To pomeni, da bodo naglušni lahko spremljali seje in se aktivno vključevali v pripravo zakonodaje.

Predstavniki invalidskih organizacij se bodo sicer danes srečali tudi s člani Sveta vlade RS za invalide. V četrtek, 3. decembra, namreč obeležujemo mednarodni dan invalidov.

Svetlik in invalidske organizacije za ustvarjanje pogojev za neodvisno življenje invalidov

Neodvisno življenje in spoštovanje osebne samostojnosti ostaja ena izmed temeljnih človekovih pravic invalidov in zaveza države, da sledi temu načelu, je v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov zapisal minister za delo Ivan Svetlik. Predstavnike invalidskih organizacij, ki položaj invalidov ocenjujejo kot dober, je gostil tudi parlament.

Mednarodni dan invalidov, ki letos poteka pod geslom Ustvarjajmo pogoje za neodvisno življenje invalidov, je tisti dan v letu, ki nas spomni tudi na dolžno spoštovanje različnosti, vzpodbujanje vključevanja v družbo, omogočanje neodvisnega življenja in dostopnosti, je zapisal minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik.

Na ministrstvu so, kot navaja, letos z različnimi aktivnostmi stremeli k cilju, da bi Slovenija ustvarjala pogoje za neodvisno življenje invalidov in s tem dala invalidom in njihovim skupnostim moč delovanja. Pri tem je izpostavil ustanovitev klicnega centra za osebe z okvaro sluha, pripravili pa so tudi predlog zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Slednji je prav v teh dneh stopil v javno razpravo.

Z zakonom urejajo področji enakih možnosti in nediskriminacije invalidov. V poglavju o prepovedi diskriminacije zaradi invalidnosti je med drugim tudi določilo, ki prepoveduje diskriminacijo pred nosilci javnih funkcij in določilo, ki zagotavlja enakopravno sodelovanje slepih oseb v postopkih pred sodišči, organi državne in lokalne samouprave ter izvajalci javnih pooblastil.

Zavedajoč se, da je globalna kriza prizadela tudi invalide v Sloveniji, pa so, kot navaja Svetlik, na ministrstvu letos povečali število izvajalcev in obseg sredstev za dejavnost zaposlitvene rehabilitacije. V prihodnjem letu bodo pripravili zakon o osebni asistenci za invalide, sklene Svetlik.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) so v poslanici zapisali, da "neodvisno življenje invalidov ni samo teoretična predpostavka, temveč tudi udejanjanje številnih državnih in drugih ukrepov na splošni ravni". Neodvisno življenje invalidov je tudi ustvarjanje specifičnih pogojev, ki omogočajo, da se posamezni invalid samostojno odloča za način življenja, ki mu glede na invalidnost ustreza.

V Sloveniji je koncept neodvisnega življenja vgrajen v vse pore družbenega življenja, ki se kakorkoli in kjerkoli dotikajo invalidov. Ob tem še poudarjajo, da svetovna finančna in gospodarska kriza nedvomno ogroža tudi dosedanji socialni položaj invalidov in upravičeno sproža vprašanja, kako ohranjevati in kako razvijati pogoje za neodvisno življenje invalidov.

Predsednica društva za teorijo in kulturo hendikepa Elena Pečarič je v poslanici opozorila na 19. člen Konvencije o človekovih pravicah hendikepiranih, ki "izpostavlja pravico hendikepiranih oseb do bivanja v skupnosti z enakimi možnostmi kot ostali ter zahteva od držav, da omogoči hendikepiranim osebam polno vključitev in sodelovanje v družbi".

Ob mednarodnem dnevu invalidov je predstavnike invalidskih organizacij tradicionalno gostil tudi podpredsednik DZ Vasja Klavora. Letošnje geslo Ustvarjajmo pogoje za neodvisno življenje invalidov je lepo geslo, ob katerem pa čutimo, da bo marsikaj treba postoriti tudi za vnaprej, je dejal Klavora. Se pa po njegovem stvari na tem področju premikajo v pravo smer.

Predsednik nacionalnega sveta invalidskih organizacij Boris Šuštaršič je ocenil, da je Slovenija letos kljub gospodarski krizi uspela invalidsko varstvo ohranjati v solidni kondiciji. Hkrati je opozoril, da se v bodoče kažejo določeni problemi, saj so družbeni sistemi pod vprašajem finančne vzdržnosti. Pri tem je izpostavil tudi načrtovano reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja in noveliranje zakona o igrah na srečo.

Predsednica odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Andreja Černak Meglič je ob tem ocenila,da smo lahko vsi ponosni na stanje varovanja pravic invalidov v naši družbi. Da pa je temu tako, gre po njeno velika zasluga predstavnikom invalidskih organizacij.

Predstavniki invalidskih organizacij so se danes srečali tudi s člani sveta vlade za invalide. Večina jih položaj invalidov pri nas ocenjuje kot dober, hkrati pa opozarjajo na poslabšanje, ki ga utegne povzročiti gospodarska kriza.

Predsednik sveta vlade za invalide Luj Šprohar meni, da država za položaj invalidov dobro skrbi, čeprav ne za vse. Vendar hkrati dodaja, da ta položaj največkrat ni toliko odvisen od države, kot od posameznikov, ki določeno invalidsko organizacijo vodijo.

Medtem Šprohar ocenjuje, da položaj v gospodarski krizi postaja črno bel in bo udarilo tudi po invalidih, ki velikokrat zahtevajo zelo veliko. Na eni strani so namreč nekateri v slabšem položaju, na drugi strani pa imajo določene skupine invalidov ekstremne zahteve, zlasti glede na finančni in splošen družbeni položaj.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je po besedah direktorja direktorata za invalide Cveta Uršiča letos z različnimi aktivnostmi sledilo tokratnemu geslu mednarodnega dne invalidov, Ustvarjajmo pogoje za neodvisno življenje invalidov.

Uršič pri tem navaja ustanovitev klicnega centra za gluhe in zakon o izenačevanju možnosti, katerega temeljna cilja sta preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti.