Predlog ohranja prostovoljno udeležbo, pri čemer pa se dobiček, izplačan delavcem, ne šteje več kot dohodek iz delovnega razmerja, ki je obremenjen s socialnimi prispevki, ampak kot dohodek iz kapitala in torej obdavčen kot dividende. Družbe naj bi po novem med zaposlene namesto čistega delile bilančni dobiček, in si bodo lahko zmanjšale davčno osnovo za 20 odstotkov zneska dobička, ki ga bodo v poslovnem letu izplačale delavcem.

Po predlogu ministrstva bo odpravljen eno- oziroma triletni odlog izplačila kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav, namesto obvezne registracije pogodbe pa bi po novem zadostovalo zgolj posredovanje pogodbe davčni upravi (Durs). Delavec bo lahko dobil največ dve mesečni bruto plači oziroma, tako kot doslej, največ 5000 evrov bruto. Na gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo, da so se za spremembe zakona o udeležbi delavcev pri dobičku odločili zaradi pomanjkljivosti sedanjega zakona in majhnega števila družb, ki so doslej sklenile pogodbe (le 21). Dodatno spodbudo za izvajanje zakona vidijo v poenostavitvi postopkov, odpravi odloga izplačila in ugodnejši davčni obravnavi izplačanega dobička delavcem.

Naj opozorimo, da se je gospodarsko ministrstvo odločilo za ta korak kljub zahtevi sindikatov po obvezni udeležbi zaposlenih pri dobičku ter kljub temu, da so Socialni demokrati (SD) konec oktobra že vložili v koalicijsko usklajevanje predlog zakona o obvezni udeležbi. Prav tako je obvezno udeležbo zaposlenih pri dobičku predvidela koalicijska pogodba.

Gospodarski minister Matej Lahovnik ocenjuje, da za nezanimanje podjetij za udeležbo pri dobičku ni kriva prostovoljnost, ampak prenizke davčne olajšave v sedanjem zakonu. "Zakon bi moral izenačiti zaposlene z delničarji. To pomeni, da bi moral biti dobiček obdavčen kot dividende in ne kot dohodek iz delovnega razmerja," je pred nekaj tedni za Dnevnik povedal Lahovnik. Prepričan je, da se bo zaradi višjih davčnih olajšav "kar nekaj največjih podjetij kljub prostovoljnosti odločilo za udeležbo". Minister je tudi opozoril, da bi obvezna udeležba zaposlenih pri dobičku še zmanjšala zanimanje tujih vlagateljev za naložbe v Sloveniji, poleg tega pa bi podjetja ob obstoječi shemi lahko uporabljala kreativno računovodstvo in umetno zniževala ustvarjeni dobiček.

Delodajalci predlog o prostovoljni udeležbi z višjimi davčnimi olajšavami pozdravljajo, medtem ko so sindikati prepričani, da lahko pride do obširnejšega izvajanja zakona le z obvezno udeležbo.