Toda na dan prihajajo izsledki notranje revizije Japtija v času Ješovnikovega vodenja, ki razkrivajo številne nepravilnosti in dvome v spoštovanje zakonodaje. Ugotovljene nepravilnosti naj bi bile tudi razlog, da je Ješovnik v prvi polovici letošnjega leta moral zapustiti Japti, vendar bo očitno to edina sankcija za sporno poslovanje Japtija med njegovim vodenjem.

Kršitev načel javnega naročanja

Pri organizaciji letalskih prevozov in namestitev v znesku 100.000 evrov (brez davka na dodano vrednost) je Japti izvedel javni razpis, na katerega pa se je prijavilo le podjetje HRG O-tours. Ker je bila ta vrednost dosežena še pred iztekom leta, je Japti s HRG O-tours sklenil še eno pogodbo do vrednosti 39.000 evrov. Pri 40.000 evrih bi moral znova objaviti javni razpis. Tako je Japti kršil osnovna načela javnega naročanja (konkurenco med ponudniki, transparentnost...) in se izognil obvezni objavi razpisa pri Uradu za uradne objave Evropske skupnosti, po naših informacijah ugotavlja izredna revizija.

Čeprav se je lani kar osem zaposlenih Japtija udeležilo izobraževanja o javnih naročilih, je Japti v dveh primerih izvedbo javnega naročila zaupal zasebnima pravnima osebama - odvetniški družbi Avbreht, Zajc & partnerji in podjetju Praetor. To je v nasprotju z zakonom o javnih naročilih, ki določa, da lahko naročnik javnega razpisa za izvedbo pooblasti druge osebe le iz seznama subjektov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti. Lastnika Praetorja sta Uroš Škufca in Ivan Bohnec, njuno podjetje pa je v času prejšnje vlade sodelovalo s številnimi ministrstvi, vladnimi službami in agencijami pri pripravi javnih razpisov.

Izbira ponudnikov, ki niso bili najcenejši

Izredni revizorji so tudi odkrili, da je Japti za izvedbo komunikacijskih storitev lani izbral podjetje Vitoma PR. Razen tega, da na Japtiju sploh ne obstaja noben dokument o drugih ponudbah, ne obstaja niti dokument o letni strategiji komuniciranja. Japti je imel z Vitomo sklenjeno pogodbo že leta 2007, leta 2008 pa jo je kljub zaposlitvi uslužbenke, ki je odgovorna za odnose z javnostmi, obnovil, so opozorili revizorji. Vitoma je v lasti Zdenka Škrabana in Tomaža Zavirška. Zadnji je v preteklosti delal v podjetju Spem, ki je v lasti Božidarja Novaka. V mandatu vlade Janeza Janše je Spem opravljal storitve odnosov z javnostmi v številnih velikih slovenskih podjetjih, za Vitomo pa se je špekuliralo, da je nekakšen Novakov obvod do levice, kar pa je Zaviršek zanikal.

Čeprav ima Japti zaposlene pravnike, med katerimi je tudi oseba, katere delovne naloge zajemajo sistematizacijo delovnih mest, je podjetju Lexcom za pravno svetovanje, izdelavo novih pogodb o zaposlitvi in aneksov plačal 5300 evrov. Za novo sistematizacijo delovnih mest pa je Japti podjetju Altus Consulting plačal 1500 evrov. Pri izbiri ponudnika za grafično prenovo podobe Japtija je bilo izbrano podjetje Oblikovalski center, čeprav ponudba ni bila cenovno najugodnejša in niti ne popolna. Novo podobo Japtija je bilo podjetje Sedna pripravljeno izdelati za 16.300 evrov, kar je bilo 3500 evrov manj od Oblikovalskega centra.

Davkoplačevalci krili stroške mini bara pri nočitvi

Še zlasti so se nekateri uslužbenci Japtija, vključno z Ješovnikom, vedli po "domače" pri obračunavanju stroškov službenih potovanj. Nekdanjemu državnemu sekretarju na ministrstvu za gospodarstvo Tomažu Jeršiču je Japti kril stroške nekaj potovanj v tujino vključno z najemom šoferja pri samostojnem podjetniku Robertu Koreninu. Razen tega so si pri istih službenih potovanjih delavci Japtija različno obračunavali dnevnice. Ješovnik na primer je pri obračunu potnega naloga priložil račun za taksi, ki se ni ujemal z dnevom službene poti, medtem ko si je pri potovanju v Švico obračunal dnevnico za druge države, ne pa za Švico. Obstajale pa so še številne druge nepravilnosti, kot denimo povrnitev stroškov za prenočitev, ki so zajemali tudi stroške mini bara hotelske sobe.

Ješovnik zatrjuje, da razen osnutka revizije uradno izredne revizije ni nikoli prejel, zato očitkov ne more konkretno komentirati. Po njegovem prepričanju je med njegovim vodenjem Japti bistveno izboljšal poslovanje na področju javnih naročil in posodobil organizacijo agencije. "Kot direktor sem vedno poskrbel, da sem odpravil vse nepravilnosti, na katere sem naletel ali so me na njih ustrezno opozorile strokovne službe. Žal ugotavljam, da temu vedno ni bilo tako," pravi Ješovnik. Pri tem se sprašuje, kako je mogoče, da ga na določene zadeve splošne službe Japtija niso nikoli opozorile.

Ko je bila končana izredna revizija in je bilo znano, da bo moral Ješovnik iz Japtija oditi, je sicer ponudil odstop. Uradna različica ministrstva za gospodarstvo se je glasila, da je bila z Ješovnikom sporazumno prekinjena pogodba.

sebastjan.morozov@dnevnik.si