Brankovič verjame, kot pravi, v dobronamernost; sploh ne gre za politično nabiranje točk, saj je obisk po tej plati bolj škodil, kot koristil. "Skrb je jasna. V naslednjih letih bo šlo ogromno denarja v železniško infrastrukturo - in ne v Slovenske železnice. Verjetno si nihče ne želi, da bi se ponovil primer Darsa, vreče brez dna, z zelo drago gradnjo infrastrukture," je dejal.

Reorganizacija je po Brankovičevih besedah nujna in načenja ključno dilemo, kateri model je najbolj učinkovit. Dejstvo pa je, tako Brankovič, da ob sedanji praksi dela železnice ne bodo učinkovite v nobenem sistemu.

Ne glede na reorganizacijo in na morebitne strateške povezave pa je treba po Brankovičevih besedah takoj začeti tržne in komercialne dejavnosti tudi z nemškim Deutsche Bahnom. "Ne želimo pa se a priori vezati zgolj na nekoga, saj je pogodba o strateškem povezovanju nekaj popolnoma drugega," je zatrdil.

Rebalans letnega načrta železnic predvideva 45 milijonov evrov izgube iz tekočega poslovanja. "Ko pripraviš rebalans proračuna in predvidevaš takšno izgubo, so občutki vse prej kot dobri," pravi Brankovič in poudarja, da del te izgube nesporno nastaja zato, ker so stroški, ki nastajajo pri opravljanju javnih gospodarskih služb, višji od tistih, ki jih železnicam priznava država.

Eden poglavitnih razlogov za težave tovornega prometa je po Brankovičevih besedah padec prihodkov in gospodarske rasti. V skupnem tovornem prometu je padec fizičnega obsega približno 25-odstoten, padec prihodkov pa zaradi pritiska trga na nižanje cen okrog 30-odstoten. Poleg krize je drugi razlog za padanje prometa vstop konkurence, tretji pa je infrastruktura, je dejal Brankovič.

Avstrijski tekmec, RCA, Slovenskim železnicam po Brankovičevih besedah jemlje najbolj profitabilne tovore. Ker je tudi največji kargo na Madžarskem, kjer imajo Slovenske železnice 12-odstotni tržni delež v strukturi prihodkov iz tovornega prometa, v lasti RCA, je že skoraj 60 odstotkov trga v potencialni nevarnosti.

"Sedem desetin prepeljanega tovora je odvisnih od šest odstotkov kupcev, naš največji posamični kupec je v lasti RCA. Alarmni zvonci bi morali že dolgo zvoniti. Posebno, ker so zgodbe zelo povezane," poudarja generalni direktor železnic, ki je položaj nastopil s 1. oktobrom letos.

Funkcijo svetovalcev je Brankovič desistematiziral. Z nekaterimi si sicer še želi sodelovanja in bodo razporejeni na druga delovna mesta, z nekaterimi pa se bodo skušali dogovoriti in se jim zahvaliti za sodelovanje, čeprav imajo veljavne pogodbe. Položaj pa je po Brankovičevih besedah absurden, saj v času prejemanja subvencij za skrajšani delovni čas iz poslovnih razlogov ne smejo nikogar odpuščati. "Niti svetovalcev niti kogarkoli z individualnimi pogodbami, tako da imamo do konca leta zavezane roke."

Brankovič si želi dvigniti funkcijo generalnega direktorja, saj je doslej do njega prišel vsak, ki je imel pet minut časa. Slovenske železnice po njegovih besedah ne potrebujejo zunanjih sovražnikov, ker so si ljudje znotraj družbe sami sebi dovolj veliki sovražniki. "Ne zanima me ne politična pripadnost ne kakršnikoli drugi odnosi. Ljudi bom sodil izključno po učinku," je zatrdil.