Občinski svet Občine Kranjska Gora je že lani sprejel sklep o prenosu zemljišč, ki so v lasti občine, za izgradnjo nordijskega centra v dolini pod Poncami, na državo. Vlada pa je na današnji seji tudi sama podprla takšno urejanje te problematike ter za podpis pogodbe s kranjskogorskim županom pooblastila resornega ministra za šolstvo in šport Igorja Lukšiča.

Vlada je kot upravljavca nepremičnin določila Zavod za šport RS, ki bo razpolagal s parcelami v Planici, na katerih se nahajajo tudi skakalnice.

Župan Kranjske Gore Jure Žerjav je ob tem pojasnil, da gre za približno pet hektarov zemljišč, ki v naravi pomenijo doskočišče skakalnice in še enkrat poudaril, da je prenos še kako v interesu občine, ki podpira razvoj in izgradnjo novega centra, ki pa bi bil za občino prevelik finančni zalogaj. "Država je pristopila k celoviti prenovi Planice, kar je še kako v interesu občine in mislim, da je še kako prav, da za ta projekt namenimo naša zemljišča," je med drugim povedal Žerjav, ki pričakuje, da bo pogodba z državo podpisana že v petek.