Oxford University Press vsako leto spremlja razvoj angleškega jezika in izbere besedo, ki najbolje odraža razpoloženje v tekočem letu.

Med "finalisti" sta bili letos še besedi "netbook", kar pomeni manjši prenosni računalnik, in "sexting", kar je pošiljanje besedil in slik po mobilnem telefonu.