Pred dobrimi sedmimi leti, ko si je tako rekoč vsa slovenska politična elita vročično prizadevala za praško povabilo v severnoatlantsko zavezništvo, je bila FDV udeležena v podobnem incidentu. Takrat je urad vlade za informiranje v sodelovanju z nemškim veleposlaništvom in v sklopu programa obveščanja slovenske javnosti o vključevanju v zvezo Nato pripravil predavanji predstavnikov urada za informiranje in tisk ter oddelka za politične zadeve pri severnoatlantskem zavezništvu Knuta Kirsteja in Jamesa Apparthuraija. Skupina študentov je zaradi "nedopustne militarizacije fakultete" z glasbo in razvitjem transparenta Vojna ni igra prekinila uvodne besede tedanje nemške veleposlanice Heike Zenker. Hkrati jih je več sto skupaj z zunanjimi podpisniki v protestnem pismu tedanjemu dekanu (in sedanjemu šolskemu ministru) Igorju Lukšiču obsodilo "tovrstno kontinuiteto 'pranja možganov' ter intenzivno posiljevanje z zgrešenimi kvaziznanstvenimi, torej neintelektualnimi, zgolj birokratskimi in predvsem ideološkimi temami", pri katerih so "na FDV obiski tako imenovanih uglednih 'svetih krav' iz Natovih flot postali vsakdanjik". Ker je Slovenija še čakala na povabilo organizacije, ki naj bi veljala za varuha pristne demokracije, protestnikov jeseni leta 2002 niso popisovali policisti, niti jih niso odstranjevali fakultetni varnostniki. "Pranje možganov" zainteresiranim so organizatorji preselili v drugo predavalnico, fakulteta pa si je "zacelila" rano propagandistično politične dejavnosti pod svojo (resda že od ustanovitve naprej politično kontaminirano) streho z organizacijo širše okrogle mize o slovenskem članstvu v Nato. Na njej je sodeloval tudi sedanji dekan FDV , dr. Anton Grizold, takrat obrambni minister, in mu je zaplet z zlorabo fakultete za natovsko propagando verjetno ostal v spominu. Sumimo torej lahko, da je policijsko zavarovanje nastopov političnih propagandistov Nata 21. stoletja na FDV zato že del praktičnega prikaza novega koncepta zavezništva, ki naj bi ga sprejeli konec prihodnjega leta na vrhu na Portugalskem.

V imenu organizatorja "simpozija", naslovljenega Novi izzivi svetovni varnosti - Celosten pristop in novi strateški koncept Nata, je predsednik slovenskega evro-atlanskega sveta, dr. Anton Bebler, dobrohotno opomnil študente, naj "ne motijo akademske razprave", preden so jih varnostniki vrgli iz predavalnice. Koliko je bilo na FDV te akademskosti, najbolje priča dejstvo, da sta bila glavni "akademski" zvezdi stari propagandistični znanec iz kosovske vojne Jamie Shea, zdaj v vlogi direktorja političnega načrtovanja v uradu generalnega sekretarja zavezništva Rasmussena, in Giancarlo Aragona, italijanski veleposlanik v Londonu, pred tem pa tudi pri Natu. Še sreča, da je imela Madeleine Albright, avtorica zelo "akademskega" vprašanja: "Kakšen smisel imajo naše veličastne vojaške zmogljivosti, če jih ne uporabljamo?" neznane opravke s Pahorjem in Lahovnikom. Kdo ve, kakšen bi bil šele praktični del "seminarja" o Natu z nepovabljenimi uniformiranci na avtonomnih univerzitetnih tleh ob (sicer predvideni) udeležbi nekdanje ameriške državne sekretarke in tako imenovane Clintonove jastrebice.

Morda bomo na to temo še slišali kakšen komentar dekana dr. Grizolda, ki je avtonomijo univerze goreče branil ob Lukšičevem "vohunjenju" po cerkvah pred predsedniškimi volitvami jeseni 2007. A tisto, kar je med dvema incidentoma na FDV napredovalo, in to ne na bolje, je civilno-družbeni kot tudi akademski in politični diskurz na temo Nata. Gostiteljstvo enega od štirih tako imenovanih strokovnih posvetov na temo oblikovanja strateškega koncepta zavezništva za 21. stoletje je bila priložnost, da se Slovenija ozre v svoje resda kratko, šele petletno članstvo, a očitno pereča problematika vznemirja le peščico študentov s precej bolj neartikuliranimi stališči, kot pred leti. Vsa civilno-družbena sfera, ki jo je pred dvema desetletjema ob najusodnejših slovenskih varnostnih vprašanjih kontaminiral pacifizem, ob vključevanju v Nato pa jo je že preveval konformizem, se je povsem izključila iz razprav o teh vprašanjih, politika pa jih seveda ne odpira, ker ve, da nanje nima odgovora, sproži pa lahko številna neprijetna vprašanja. O možnostih akademske razprave o slovenskih strateških in varnostnih vprašanjih in s tem povezanim severnoatlantskim zavezništvom pa najbolje priča prav petkov "seminar" na FDV, kjer je Jamie Shea povsem nehote razkril današnjo in očitno prihodnjo srž Nata. Protestnikom je v šali navrgel, da "tudi mene v študentskih letih ne bi spravili na konferenco Nata, razen če bi me podkupili". Po padcu železne zavese in koncu hladne vojne se Nato ni ohranil zaradi varnostnih zahtev, ampak samoohranitvenega nagona birokratov in denarnega vložka, ki ga je očitno mogoče plemeniti s spremembo proizvodnega programa - iz vzdrževalca negotovega miru v podizvajalca negotovih vojn - in vzdrževati vso armado plačancev, od tistih na "seminarjih" do onih na terenu, propagandnem in bojnem.

Če vam je ljubša bolj ideološka osmislitev Nata, pa lahko v sredo prisluhnete izredni seji slovenskega parlamenta. Vse kar bodo tvezili o Zavgajevu in Rusiji lahko prevedete v Karzaja in posledično Nato, pa boste dobili sliko, kako si zavezništvo dejanko zamišlja 21, stoletje.