Iz podatkov, ki smo jih dobili s komercialne televizije, je Kmetija slavnih na Pop TV doslej daleč najbolj gledan resničnostni šov v Sloveniji. Televizijska oddaja je že od začetka, torej od konec septembra, najbolj gledana oddaja dneva na slovenskih televizijah. Njena priljubljenost ves čas raste in je v četrtem tednu v primarni ciljni skupini programa (18–49 let) zabeležila v povprečju že 54-odstotni delež gledalcev. Nadpovprečno pa je priljubljena med pripadnicami nežnejšega spola (18–49 let), saj jo je v četrtem tednu (26. oktober–1. november 2009) v povprečju spremljalo že kar 59 odstotkov žensk. Izjemne rezultate pripisujejo predvsem odlični zasnovi in izvedbi oddaje njihove produkcijske ekipe.

Ne glede na odlično zasnovo in izvedbo oddaje, ki sta po mnenju komercialne televizije glavna razloga za izjemne rezultate gledanosti, je Kmetija slavnih trn v peti marsikaterih staršev in tudi vzgojiteljev. Dva očeta sta prek odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič podala zahtevo za izdajo začasne odločbe, da se Kmetija slavnih umakne iz večernega termina. A okrajno sodišče v Ljubljani je ocenilo, da je večina ravnanj v oddaji Kmetija slavnih verjetno res za številne žaljiva in nasilna. Sodišče torej v predmetni zadevi po navedbah odvetniške pisarne ocenjuje, da je velika večina ravnanj v oddaji najbrž res v nasprotju z moralo velike večine ljudi in za veliko ljudi neprijetna, žaljiva, nasilna ter spolno eksplicitna. Kljub temu izražanje sovražnosti, preklinjanje, vulgarni in seksualni govor, kajenje, pitje alkohola, prizori spolnosti... v omenjeni oddaji po oceni sodišča ne predstavljajo tako močnega posega v osebnostne pravice otrok oziroma potencialnih gledalcev, da bi opravičevali državo, da s sodno odločbo omeji svobodo izražanja Pop TV in televiziji odredi preložitev predvajanja oddaje v za to zakonsko dopusten termin, še navajajo v odvetniški pisarni.

Prepovedano je najbolj sladko
Kako resničnostni šovi dejansko vplivajo na otroka, je v veliki meri odvisno od njegove starosti, ki sodoloča, kako otrok dojema svet okoli sebe. Vsekakor pa je gotovo to, da ga otroci ne razumejo enako kot odrasli. »To drži tudi za vsebine, ki jih spremljajo po televiziji,« je povedala Sonja Čotar Konrad, univ. dipl. psihologinja s Pedagoške fakultete v Kopru. Na vprašanje, zakaj otroci tako radi spremljajo Kmetijo slavnih, je odgovorila: »Ne vem, ali otroci res radi spremljajo te šove. Tega podatka ne poznam in ali ta trditev drži, ne vem. Velja pa, da je prepovedano bolj zaželeno, in to lahko drži tudi v tem primeru: označevanje nečesa kot prepovedano povečuje pri mladih željo in interes ter radovednost to videti, poskušati, preizkusiti.«
Čeprav se je tudi sodišče strinjalo, da je v oddaji veliko preklinjanja, vulgarnih in s seksom povezanih pogovorov, je dejstvo, da lahko otrok tovrstne dialoge sliši vsepovsod. Po mnenju Sonje Čotar Konrad ni pomembno to, da dialoge med »slavnimi kmeti« označujemo kot primerne ali neprimerne, pomembno je, da otroku ponudimo še druge možnosti, ki so lahko boljše, kvalitetnejše, da ga učimo ustreznega komuniciranja.

Otroci si radi iščejo vzornike. In nekateri so jih našli tudi na Kmetiji slavnih. Kako hitro jih bodo lahko otroci posnemali v vedenju, pa je odvisno od več dejavnikov. »Stroka pravi, da obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo na to, ali bo otrok dejansko posnemal neko vedenje, med drugimi so to posledice, ki jih ima model za svoje vedenje. Če je model oziroma vzornik za svoje vedenje nagrajen, je večja verjetnost, da bodo otroci to vedenje posnemali, saj je bilo z nagrajevanjem označeno kot ustrezno vedenje. Nič manj pomembno ni, kakšne so osebnostne lastnosti modela. Ali je priljubljen, privlačen, zaželen ali je otroku podoben po starosti, spolu. Odvisno je tudi od tega, koliko pozornosti dobi ta model za svoje vedenje. Več pozornosti prejme, večja je verjetnost za posnemanje in tu imajo 'slavni kmetje' dobro izhodišče za biti vzorniki mladim, saj jim mediji posvečate ogromno pozornosti. In ne nazadnje osebnostne lastnosti otroka – večja verjetnost je, da bo otrok model posnemal, če ima slabo samopodobo, nizko samospoštovanje, malo zaupa vase in svoje sposobnosti, če množica sledi tem vzorcem,« je povedala Sonja Čotar Komrad.

Prepoved vleče in vabi
Ne glede na vse ne smemo zanemariti vloge staršev. Starši lahko spremljanje oddaje enostavno prepovedo. »Ampak brez pogovora z otrokom so samo s prepovedjo naredili premalo,« pove Sonja Čotar Konrad in doda: »Prepoved vleče in vabi, naredi zadeve bolj zanimive, veča radovednost. Zato menim, da je bistvena vloga staršev, da se z otrokom o oddaji pogovorijo, mogoče celo naredijo družinski sestanek na to temo in skupaj z otrokom ugotovijo, kaj o tem pravijo sošolci, kaj o tem pravi sam otrok, zakaj si želi ogledati oddajo. Smiselno je, da stvari ne tabuizirajo, v strahu pred negativnimi učinki mogoče celo 'panično preprečujejo', ampak se odkrito pogovarjajo, pokažejo otroku drugačno plat in alternativne možnosti,« je končala Sonja Čotar Konrad.