Projekt Kulturna spletanja, ki ga izvaja zavod Zlata leta, temelji na prepričanju, da so spletne tehnologije in internet kot medij lahko močno orodje zbliževanja ljudi ter so hkrati poslovna priložnost za predstavnike ranljivih skupin, dejavne na kulturnem področju.

Namenjen je invalidom, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi in/ali umetnostjo, njegov osnovni cilj pa je povečanje njihove zaposljivosti. Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada in je za udeležence brezplačen, so zapisali v zavodu Zlata leta.

Delavnice, na katerih se bodo udeleženci naučili tehnične uporabe spletnih orodij, bodo v Ljubljani potekale od novembra do februarja, v Mariboru pa od marca do junija 2010. Organizatorji k udeležbi vabijo posameznike, ki imajo željo ter sposobnost umetniškega ustvarjanja, hkrati pa bi svoje delo s pomočjo spleta radi predstavili strokovni javnosti, potencialnim kupcem, delodajalcem ali na splošno širši javnosti.

Kot so zapisali v zavodu, bodo ta znanja invalidom bistveno pripomogla k prepoznavnosti ter vključenosti tako v umetniško, kulturno kot tudi širšo skupnost, hkrati pa povečalo možnost zaposljivosti tudi kot promotor kulture za druge osebe ali organizacije.

Na projektu bodo sodelovali strokovnjaki s področja kulture, novinarstva, urednikovanja, spletnih tehnologij, informacijske tehnologije ter organizacije in vodenja računalniških tečajev.

Interesenti lahko najdejo več informacij ter prijavnico na delavnice na spletnem naslovu www.kulturna-spletanja.si. Rok za prijavo v Ljubljani je 12. november 2009.