"Svetovno prvenstvo prihodnje leto bo. O tem ni nobenega dvoma. Zaradi revizijskih pritožb na javna naročila so se dela sicer začela nekoliko pozno, zato so izvajalci, ki bodo skušali narediti čim več, nekoliko v zagati. Mogoče ne bodo končana vsa zemeljska dela in bomo morali narediti več snega za ureditev letalnice. Z nje naj bi se po načrtih do konca decembra umaknili vsi gradbeni stroji. Ostalo bo še nekaj montaž ograj na letalnici in na sodniškem stolpu... Do konca leta naj bi bila nared tudi sedežnica, nato bodo sledila testiranja. Sedežnica naj bi bila uporabna od 15. februarja prihodnje leto. Potekajo tudi dela na gozdni cesti, da bi lahko spomladi, če bo potrebno, še vedno vozili sneg na mizo letalnice, kar je bila doslej velika slabost pri uporabi letalnice in organizaciji tekmovanj," je pojasnil Gros.

Trenutno v dolini pod Poncami, ki so pravo gradbišče, potekajo tri večja investicijska dela. Za žičniške naprave bodo odšteli 1.669.020 evrov, za vzdrževalna dela na letalnici 1.110.384 evrov, za dela na cestiščih pa 215.202 evra. Sredstva se bodo črpala tudi iz skladov za regionalni razvoj Evropske unije, skupaj pa bodo za nordijski center do leta 2013 odšteli 42 milijonov evrov. "Trenutno je Planica veliko gradbišče, toda do marca 2010 bo končana sanacija hrbtišča velikanke, obnova sodniškega stolpa, sanacija zaletišča, ki bo zagotavljal varnost, ter izgradnja gozdne ceste za vožnjo na vrh velikanke. Imamo pa tudi že gradbeno dovoljenje za žičnico. Dela so se ta teden že začela in sedežnica bo nared že za SP marca 2010," je povedal direktor direktorata za šport ministrstva za šolstvo in šport Marko Rajšter.

Težav naj ne bi bilo več niti z zemljišči. "Pred letom dni je občinski svet Kranjske Gore 47.000 kvadratnih metrov, slabih pet hektarov zemljišč zaletišča velikanke in nekaj manjših parcel, prenesel na državo. Letos so bili tudi vsi pravdni postopki zaključeni," je pojasnil župan Kranjske Gore Jure Žerjav, ki je bil tako kot Rajšter tudi član ocenjevalne komisije.

Na natečaju za nordijski center Planica je komisija na čelu z Majo Simoniti med desetimi prispelimi projekti izbrala tri nagrajence, prvo znižano nagrado v vrednosti 16.000 evrov pa sta dobili dve skupini, A Biro in AKKA za urbanistično in krajinsko vsestranskost (avtorji Blaž Babnik Romaniuk, Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal ter Luka Javornik, Ana Kučan, in Eva Zupan) ter podjetje Stvar za najprepričljivejšo lokacijsko in arhitekturno rešitev spremljajočih objektov (avtorji Marko Smrekar, Marta Vahtar, Aleš Vodopivec, Jan Trošt in Nejc Trošt). Pri tretji nagradi v vrednosti 6.300 evrov so bili avtorji arhitekture Denis Smičič, Branko Smolej in Davorin Gazvoda.

"Tokrat imamo dobre vesti o Planici. Obnova dobro teče in počasi bo prišla ponovno na Olimp slovenskega zanimanja in bo še naprej igrala vlogo, ki ga ima v slovenskem športu.... Mislim, da bo Planica kmalu ponovno sevala ne le v slovenskem, ampak tudi v svetovnem prostoru," je napovedal Lukšič in dodal, da se pripravlja zakon o nordijskem centru Planica, v katerem bodo določili območje centra, programska izhodišča za njegov razvoj in delovanje, način in obliko upravljanja, ter urejanje prostora.