Razlog, da tega ni storil Gratel, ki je z gradnjo komunikacijskega omrežja precej močneje vpet v poslovanje T2 in jo lastniško tako kot Lokainvest obvladuje Kranjčan Jurij Krč, gre verjetno iskati v nedavni zamenjavi na vrhu družbe. Dosedanjega direktorja Draga Štrafelo je oktobra zamenjal Darko Jakofčič, ki po primopredaji poslov še proučuje finančni položaj družbe. Vrednost dolga T2 do Gratela bodo tako posredovali po pregledu dokumentacije, v nekaj dneh. So pa potrdili že znano, da dolg T2 do Gratela znaša več deset milijonov evrov. Ker je priglasil svojo udeležbo v predhodnem postopku za začetek stečaja, je Lokainvest pridobil tudi pravico opravljati procesna dejanja.

Na mariborskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da bi moral biti narok za obravnavo predloga razpisan v enem mesecu po prejemu ugovora T2, torej do konca novembra. Direktor družbe Matevž Turk pa je kljub 12 milijonov evrov visoki izgubi, ki jo je T2 ustvaril do polletja, prepričan, da je zahteva za začetek stečaja neutemeljena. Vseeno je treba opozoriti, da zakonodaja določa, da je družba trajneje nelikvidna, "če že več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti". Ker so imeli v T2 konec lanskega decembra za 240 milijonov evrov obveznosti, bi morali njihovi "neporavnani dolgovi" za izpolnitev prejšnjega člena znašati skoraj 50 milijonov evrov. Letos naj bi zapadlo za 103 milijone evrov kratkoročnih dolgov, večino tega pa predstavljajo prav poslovne obveznosti do dobaviteljev.

tomaz.modic@dnevnik.si