Elektrarne naj bi pripomogle, da Sava in pritoki ne bodo poplavljali

"Če ne bo Mokric, ne bo niti Brežic!" je kategoričen Galeša in spomni, da gradnja celotne verige petih hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice sloni na veljavno sprejetem zakonu in sklenjeni koncesijski pogodbi in da so jo Posavci sprejeli predvsem zato, da si zagotovijo večjo protipoplavno varnost. Sava s svojimi pritoki jim je namreč v preteklosti povzročila ogromno škode. Galeša opozarja še na zamude pri gradnji HE Krško, ki po njegovem znašajo že dobrega pol leta, medtem ko je zamuda pri sprejemanju državnega prostorskega načrta za HE Brežice že prekoračila dobo enega leta. Galeša zadnja dogajanja pripisuje nepoznavanju zadev ter arogantnemu odnosu nosilcev moči odločanja do projekta in dodaja: "Vztrajali bomo pri celotni verigi in v četrtek želimo v zvezi s tem jasne odgovore. Ne razumem, zakaj naravovarstveniki vztrajajo pri Savi, namesto da bi varstvena območja priglasili v porečjih Mirne, Krke in Savinje. Če bo treba, bomo preko EU ugotavljali javni interes, kar nam zakonodaja tudi omogoča."

Milijonska gospodarska škoda

Na negativne posledice morebitne okrnitve celovitosti verige na račun uveljavitve območja Nature 2000 opozarja tudi direktor koncesionarske družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič, ko pravi: "Dokončanje verige HE na Savi bi bilo s tem dejanjem dejansko ogroženo, verjetno celo onemogočeno. Poudariti moram, da gre za celotno Savo, tudi za še nezgrajene elektrarne na srednji Savi, ki v takem primeru ne bi bile več ekonomsko zanimive. Na koncu verige sta namreč pri HE Brežice in HE Mokrice predvidena dva izravnalna bazena, ki bosta uravnavala pretok reke Save v sosednjo Hrvaško. Brežiški akumulacijski bazen smo morali zaradi neugodnega okoljskega poročila ter zahtev soglasodajalcev s strani kmetijcev in naravovarstvenikov krepko zmanjšati, vendar bi skupaj z akumulacijskim bazenom HE Mokrice še vedno zadostoval za trapezno obratovanje celotne verige, kot ga v pogodbi zahteva koncedent Republika Slovenija. Ker je to najbolj ekonomično, so temu primerno dimenzionirane tudi vse elektrarne v verigi. Glede na to, da je bil leta 2000 sprejet zakon o koncesiji na spodnji Savi, ki je vključeval tudi HE Mokrice, in da imamo v tem smislu torej podpisano koncesijsko pogodbo, do sedaj nismo niti pomislili na možnost, da te elektrarne ne bi bilo, in nismo delali izračunov potencialne škode, kar pa bomo zdaj prisiljeni narediti. V tem trenutku lahko rečem le, da bi bila škoda milijonska."