Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva. Izšla je leta 1689 v Nürnbergu v nemščini in jo še danes uvrščajo med najpomembnejša znanstvena dela o Sloveniji. Valvasor je v svojem življenjskem delu in v eni izmed najobsežnejših slovenskih knjig predstavil Kranjsko in njeno zgodovino, geografijo, topografijo, medicino, etnologijo, biologijo, geologijo in druge vede tedanjega časa. Zajema 15 knjig, vezanih v štiri dele na 3552 straneh velikega formata, poleg tega pa je še 24 prilog in 528 bakrorezov. Doslej je bilo v slovenski jezik prevedenih le nekaj odlomkov.

Prevajalci prve knjige so bili Božidar, Doris in Primož Debenjak iz nemškega jezika, Aleš Mavser iz latinščine in Ervin Fritz, ki je prepesnil vse pesmi. Krajše tekste je bilo potrebno prevesti tudi iz hrvaškega, hebrejskega in starogrškega jezika. Pobudo za prevod je dal Tomaž Čeč pred petstoletnico Trubarjevega rojstva leta 2008, Čeč pa tudi vodi celoten projekt v okviru Zavoda Dežela Kranjska.

Največ težav z iskanjem krajevnih imen

Že pri prevodu prve knjige je sodelovalo prek 30 strokovnjakov in drugih, ki so lahko podali verodostojne informacije o posameznih vprašanjih. Največ težav je bilo pri iskanju imen za kraje in druge lokacije. Valvasor jih je poimenoval s staronemškimi in staroslovenskimi imeni ter so se v stoletjih izgubila, zato je bilo potrebno najti sedanja slovenska poimenovanja. Poleg tega prva četrtina prve knjige zajema v baročno filozofijo zaokroženo razpravo o izvoru imena Kranjcev in je bila napisana v zelo težko razumljivem jeziku sedanji generaciji prevajalcev.

Po izdaji slovenskega prevoda prve knjige je izid druge predviden 30. oktobra 2010, tretje 30. oktobra 2011, četrte 30. oktobra 2012, peta knjiga, zajemala bo spremne študije in stvarno kazalo, pa naj bi izšla 30. oktobra 2013. Vseh pet delov bo štelo prek 4500 strani velikega formata (20,5 x 33 centimetrov), v njih pa bo tudi 528 bakrorezov in 24 prilog.

Knjiga bo sestavljena iz najboljših materialov

Prevode pripravlja Zavod Dežela Kranjska, v tiskarni Gorenjski tisk pa jih bodo natisnili v najvišji mogoči kakovosti iz najodličnejših materialov. Ročno bodo platničili knjige in lepili priloge, knjige bodo popestrili zlati tisk, rebrast hrbet, prvovrsten papir in usnjena vezava. Meščanska izdaja bo obsegala 1500 oštevilčenih izvodov iz recikliranega usnja, bibliofilska izdaja pa bo štela le 500 oštevilčenih izvodov iz pravega govejega usnja z zlato obrezo. Prva številka bo ostala na gradu Bogenšperk, mestu nastajanja Slave vojvodine Kranjske, druga bo šla v Cerknico, ki je Valvasorja 'posvojila', tretja v Krško, kjer je Valvasor umrl, 'ničelni' izvod, ki je že nared, pa bo na Trubarjevi domačiji na Rašici. Celotni stroški naj ne bi presegli milijona in pol evrov.

"V naslednjih letih želimo izdati še vse ostale knjige Primoža Trubarja. Čaka še pet knjig, da bomo poravnali dolg temu velikemu Slovencu. Prav v Trubarjevih krajih pa se je porodila tudi ideja o prvem zgodovinskem prevodu Slave vojvodine Kranjske. Družina Debenjak je nato zagrizla v trdo in gigantsko prevajalsko delo. Želimo si, da bi prevod in izid celotne Slave vojvodine Kranjske potekal po predvidenih načrtih," je prevod na pot pospremil Viktor Žakelj, predsednik slovenskega protestantskega društva Primož Trubar.