Gratel naj bi bil med večjimi upniki podjetja T2, za katero je bil minuli ponedeljek na mariborskem okrožnem sodišču vložen predlog za začetek stečaja. V T2 menijo, da predlog za stečaj, ki ga je domnevno zaradi štirih milijonov evrov dolga vložila družba Smartcom, ni utemeljen. Dolg T2 do Gratela je po neuradnih podatkih še znatno višji, v Dnevniku pa smo že poročali, da naj bi znašal več deset milijonov evrov. Kljub temu nam je Štrafela takrat zagotavljal, da je poslovanje podjetja s T2 kakovostno in uspešno.

Gratel je sicer konec decembra lani v svojih bilancah izkazoval za kar 60,7 milijona evrov že zapadlih in nezavarovanih terjatev do kupcev, ni pa razkril, kateri kupec ima dolg do podjetja. Prav tako ni znano, ali so bile te letos že poravnane.

Gratel, ki se ukvarja predvsem z gradbeništvom na področju telekomunikacij, je lani ustvaril 62,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oziroma 27,2 odstotka več kot leta 2007. Večji del prihodkov je Gratel lani ustvaril pri poslovanju z družbo T2, vendar natančni podatki v letnem poročilu niso razkriti. Letos v Gratelu načrtujejo 49,3 milijona evrov prihodkov, kar je približno toliko kot leta 2007, a še vedno več kot leta 2006, ko so ustvarili 29,8 milijona evrov prihodkov.

Gratel je imel konec minulega leta skoraj 70 milijonov evrov sredstev in le 7,7 milijona evrov kapitala, razmerje med obveznostmi in lastnim kapitalom pa bi bilo še slabše, če Jurij Krč Gratela lani ne bi dokapitaliziral s tremi milijoni evrov svežih sredstev. Medtem ko so na strani sredstev prevladovale terjatve do kupcev, so imele na strani obveznosti največjo utež kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (23,4 milijona evrov) in najeta posojila. Gratel je imel konec decembra najetih za kar 29,1 milijona evrov kratkoročnih posojil, ki so tako predstavljale skoraj polovico vseh obveznosti. Od tega je bil bankam dolžan 26,4 milijona evrov, preostalih 2,7 milijona evrov pa sta Gratelu posodili dve Krčevi podjetji: Rešet, ki naj bi bil kot Gratelov kooperant prav tako med večjimi upniki T2, in Garnol. Tudi direktor zadnjega je Jakofčič.