Poslanska skupina Zares je namreč predlagala spremembe pravilnika o mednarodni dejavnosti, ki naj bi jih sprejel kolegij. Kot je pojasnila vodja poslanske skupine Cveta Zalokar Oražem, bi s spremembami začasno zamrznili poslanska potovanja, ki temeljijo na osebnih vabilih, skupinah prijateljstva ali pa so povezana s športnimi tekmovanji. Poslanka je pojasnila, da so v času krize takšna potovanja v javnosti sprejeta z negodovanjem in pomisleki.

Predsednica odbora za zunanjo politiko Janja Klasinc (SD) pa je napovedala, da bo odbor na naslednji seji obravnaval problematiko mednarodne dejavnosti DZ, zato bi bilo smiselno odločanje o pravilniku na seji kolegija preložiti na čas po opravljeni razpravi. Pojasnila je, da je sedanji pravilnik neživljenjski, saj na nekaterih področjih preveč omejuje, drugje pa daje preširoke možnosti, zato bi bilo treba opraviti poglobljeno razpravo.

V Zaresu pa so vztrajali, da kolegij o predlaganih spremembah odloča danes. Zalokar Oražmova je menila, da je predlog dovolj konsistenten in uživa podporo, zato bi ga lahko uveljavili že danes. Predlagatelj sprememb Franco Juri pa predvideva, da bo razprava na odboru potekala predolgo in bi morali v vmesnem času uveljaviti pravilnik.

Gantar je menil, da gre za razpravo, ki bi morala biti opravljena na odboru, zaradi vztrajanja poslancev Zaresa pa je dal spremembe pravilnika na glasovanje. A sta za njih glasovala samo vodji poslanskih skupin SD in Zares, zato ni bil sprejet.

Člani kolegija so nato izglasovali sklep, s katerim odboru za zunanjo politiko priporočajo, naj opravi razpravo in sprejme ukrepe za racionalizacijo poslanskih potovanj v času finančne krize. Poleg tega pa naj odbor še enkrat oceni potrebnost že načrtovanih obiskov oziroma jih zamrzne, še predlaga kolegij.

Klasinčeva je napovedala, da bo odbor razpravo opravil na seji 11. novembra, medtem ko odločitev o zamrznitvi potovanj lahko sprejme predsedstvo odbora, torej predsednica in oba podpredsednika (poleg Franca Jurija je to še poslanec SDS Milenko Ziherl).

Če bo predsedstvo odbora sklep o zamrznitvi potovanj sprejelo, bodo odpovedali načrtovani potovanji v Indijo, kamor naj bi odpotovali Jožef Jerovšek, Miro Petek (oba SDS) in Matjaž Zanoškar (DeSUS), ter na Kubo, kamor naj bi se odpravil poslanec SD Anton Colarič.

Franco Juri, kot je pojasnil v izjavi za javnost, današnjo odločitev kolegija obžaluje. Meni, da bi bila sprememba pravilnika najbolj "čista" rešitev, saj je šlo za konkreten predlog. Zavlačevanje z razpravo o racionalizaciji poslanskih potovanj sicer po njegovem mnenju lahko sproži nove pobude, a se Juri hkrati boji, da bo smisel njihove pobude razvodenel.

So pa v poslanski skupini zadovoljni, da je predvidena zamrznitev potovanj do razprave na seji odbora, kar je Juri ocenil kot "majhen dosežek". Poslanec sicer računa, da bo razprava na odboru pripeljala do takšne rešitve, kot jo predlagajo v Zaresu. V nasprotnem primeru se bodo v poslanski skupini "ustrezno odzvali", morda tako, da bi demonstrativno izstopili iz vseh skupin prijateljstva, je še napovedal Juri.