V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na vprašanje zakonitosti kakršnega koli izplačila bivšemu predsedniku Kučanu po poteku petih let od prenehanja njegove funkcije predsednika republike, vlada poudarja, da so pravice predsednika republike, ko mu ta funkcija preneha, jasno urejene v zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Omenjeni zakon določa na eni strani pravice bivšega predsednika republike, ki jih časovno omejuje, na primer pravico do nadomestila plače do zaposlitve ali izpolnitve pogojev za upokojitev, pravico do pisarniškega prostora, svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, pravico do uporabe službenega vozila z voznikom v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja kot predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, in pravico do varovanja. Te pravice so glede na njihovo časovno vezanost prenehale.

Zakon pa bivšemu predsedniku republike podeljuje tudi nekatere pravice, ki niso časovno omejene. Mednje sodijo na primer pravica do naziva bivši predsednik republike, pravica do udeležbe na državnih slovesnostih in pravica do diplomatskega potnega lista.

Po zakonu ima predsednik republike, ki se je po prenehanju funkcije upokojil, v primeru, če njegova pokojnina ne presega 80 odstotkov plače predsednika republike, pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med navedenim prejemkom in pokojnino. Zakon tudi te pravice časovno ne omejuje.

Vlada glede na to meni, da obstaja pravna podlaga za izplačila prejemkov bivšemu predsedniku republike po 22. decembru 2007, ki predstavljajo razliko med višino njegove pokojnine in 80 odstotki plače predsednika republike. Torej ta izplačila niso nezakonita, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Vlada navaja še, da po 22. decembru 2007 ni bilo opravljenih aktivnosti, ki bi se nanašale na varovanje bivšega predsednika republike Milana Kučana.

Glede vprašanja o višini sredstev, ki so bila Kučanu izplačana po poteku petih let od prenehanja njegove funkcije predsednika republike, pa vlada poslancu predlaga, da vprašanje naslovi na urad predsednika republike, ki skrbi za izplačila bivšemu predsedniku republike.