Koordinatorica za kulturne in turistične dejavnosti v občini Logatec Renata Gutnikje povedala, da je prvi tovrstni projekt v občini po sedmih letih pripravila na podlagi analiz motivov in povpraševanja turistov po lokalnih danostih, temelje pa je zasnovala skupaj z domačimi turističnimi društvi. "Brošura je v osnovi namenjena turistom in popotnikom, navsezadnje pa tudi domačinom, saj ob množici naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so okoli nas, včasih tudi pozabimo kakšno bogastvo nas obdaja in kako ga je potrebno ceniti, " je povedala Gutnikova.

Sodobna brošura, za katero je skoraj polovico sredstev odobrenih s programa Leader, ki ga vodi kmetijsko ministrstvo, je dostopna v sedmih jezikih: slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, nizozemskem in ruskem. Publikacija pa poudarja ekološki pridih, značaj logaške narave, ki vabi v svoje kraje z ogromnim številom naravnih danosti.

"V njem so najbolj prepoznavne naravne vrednote in kulturna dediščina, pomemben del pa zajemajo tudi prostočasne aktivnosti, ki jih ponuja občina Logatec," je dejala vodja projekta. Na 64 straneh nove brošure ne manjkajo niti ponudniki gostinskih, kongresnih in nastanitvenih storitev, ki so tokrat prvič zbrani na enem mestu. Zaradi lažje predstave pa je uporabnikom na voljo tudi veliko slikovnega gradiva, ki so ga prispevali domači avtorji, med njimi tudi priznani in nagrajeni fotografi.