Po Gantarjevem mnenju je tudi iz obširnega programa festivala razvidno, da so starejši še kako vitalen, agilen in upoštevanja vreden segment naše družbe. "Včasih se o kakšnih zadevah tudi ne strinjamo, kar pa je normalno za pluralistično družbo s skupinami, ki imajo različne interese". A se je pri tem treba po Gantarjevih besedah samoomejevati in upoštevati, da imajo tudi druge skupine svoje interese.

Predsednik DZ je sicer prepričan, da so bili upokojenci vedno odgovoren segment naše družbe in so prispevali k politični in družbeni koheziji pri nas. Ob tem je pozval, naj ne ustvarjamo sporov med generacijami in naj gradimo na medgeneracijski solidarnosti. "Zavedati se moramo, da gre vsakdo skozi vsa življenjska obdobja in da mora razumeti tudi probleme drugih generacij," je še dejal Gantar, ki je prepričan, da imamo v tem pogledu pri nas zrelo politiko.

Kožuh Novakova pa je zbranim pojasnila, da želijo s festivalom za tretje življenjsko obdobje političnim voditeljem pokazati, kaj vse zmorejo starejši v Sloveniji. "Ponujamo energijo, radoživost in modrost in vsako leto se nam to malo bolj obrestuje, vedno bolj nas znajo uporabiti," je dejala.

Predsednik programskega sveta festivala Davor Dominkuš z ministrstva za delo pa je opozoril, da je podaljševanje življenjske dobe in večanje deleža starejših nedvomno eden izmed največjih civilizacijskih dosežkov preteklega stoletja. "V Sloveniji smo se tega zgodaj zavedli, zavedli smo se, da nove razmere od nas zahtevajo spremenjen odnos do vseh treh generacij," je dejal. Zato so tudi pred devetimi leti organizirali festival za tretje življenjsko obdobje, saj so želeli povezati vse tri generacije, opozoriti na probleme in izzive, ki jih prinaša spremenjena demografska situacija, ter skupaj poiskati ustrezne odgovore na te izzive, je še dejal Dominkuš.

Veleposlanike tujih držav, ki so se udeležili sprejema, pa je pozval, naj jih podprejo pri predlogu, da bi EU leto 2012 razglasila za evropsko leto medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.