Zeba tako pričakuje, da bo uprava Gorenja v tretji krog pogajanj, ki bo v sredo, prišla z izboljšanim predlogom.

Zahteve pogajalske skupine so 10-odstotno zvišanje plač, osnova bi bila lanska oktobrska plača, prehod na 40-urni delovni čas s 1. oktobrom letos, kar je uprava že sprejela, in izplačilo draginjskega dodatka v višini 150 evrov tudi za september.

Uvodna pogajanja so se začela v sredo, ko je pogajalska skupina upravo Gorenja seznanila s svojimi zahtevami. Uprava družbe pa je pogajalsko skupino seznanila med drugim tudi s pripravo izračuna za popravek najnižjih plač socialno najbolj ogroženih zaposlenih.

Prav tako je uprava Gorenja članom pogajalske skupine predstavila način ohranitve kreativnih, razvojno naravnanih delovnih mest, ne da bi bila pri tem ogrožena konkurenčnost Gorenja in njegovo pozitivno poslovanje.