Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Golobič je v svojem nastopu spomnil, da gre pri noveli za enega ključnih zakonodajnih projektov vlade na tem področju, vanj pa so vključili tudi visokošolske partnerje, ki so sodelovali v strokovni skupini za pripravo zakona.

Kakovost ima po ministrovem mnenju osrednjo vlogo tako v bolonjskem procesu kot v priporočilih Evropskega parlamenta. Priznal je, da odgovornost za kakovost sicer leži v prvi vrsti na samih visokošolskih zavodih, zunanje preverjanje s strani agencije pa bi v tem kontekstu omogočilo predvsem dvig kriterijev kakovosti. Posledično bo po Golobičevem prepričanju izpolnjevanje tako postavljenih meril vodilo v bolj kredibilno slovensko visoko šolstvo ter v njegovo povečano privlačnost za študente in predavatelje iz tujine.

Golobič je ob tem dodal, da se svet za visoko šolstvo, katerega naloge bo prevzela agencija za kakovost, sooča z "nemajhnimi težavami", poleg tega pa mnogi ugotavljajo, da v sedanji obliki ne more zagotavljati opravljanja vseh svojih nalog.

Poslanci zaključili razpravo o visokošolski noveli

Poslanci so zaključili razpravo o vladnem dopolnilu k predlogu novele zakona o visokem šolstvu, po katerem bi svet agencije za kakovost sestavljalo 11 članov. V SDS sicer v zakonu kot celoti vidijo poskus podrejanja visokošolske sfere. Pri razširjeni sestavi sveta vztrajajo v SD, z vladnim dopolnilom pa se strinjajo v LDS, DeSUS in Zaresu.

Po prvotnem predlogu vlade naj bi namreč svet agencije sestavljalo 11 članov, ki bi jih neposredno imenovali: tri člane rektorska konferenca; po enega člana reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov, reprezentativno združenje višjih strokovnih šol, reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru ter zveze ali konfederacije reprezentativnih sindikatov po dogovoru; po dva člana reprezentativna organizacija študentov ter vlada.

Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je sprejel dopolnilo SD, ki svet razširja na 13 članov. Dodatnega člana bi imenovala študentska organizacija oz. reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva po dogovoru. Vlada pa je za današnjo obravnavo vložila dodatno dopolnilo, ki število članov sveta vrača na 11.