Po njegovih podatkih proizvodni proces nemoteno poteka v vseh Gorenjevih proizvodnih obratih. Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac pa je v sredo postregel s podatkom, da je zaradi ustavitve proizvodnje, za katero še ni znano, kdaj jo bodo nadomestili, nastala škoda v višini štirih milijonov evrov.

V sredo zvečer sklenjen sporazum med upravo Gorenja, sindikatom in predstavniki delavcev predvideva, da bo podjetje že v petek draginjski dodatek izplačalo, ne le delavcem v proizvodnji in neposrednih podpornih procesih z najnižjimi plačami, ampak tudi zaposlenim, ki so na čakanju doma. Prav tako so se dogovorili, da se pričnejo pogovori z vodstvom družbe za določitev plačne politike v letih 2009 in 2010, podprt je bil tudi predlog uprave o uvedbi 40-urnega delovnega tedna s 1. oktobrom letos, kar pomeni, da bo od meseca oktobra dalje obračunana polna plača za 40-urni delovnik.

Zeba je tudi poudaril, da so vse napake pri izplačilu avgustovskih plač že odpravljene, vse druge morebitne napake pa bodo v prihodnjih dneh reševali v individualnih pogovorih. Bobinac pa je predstavnikom sindikata in delavcev zagotovil, da nihče izmed delavcev, ki so sodelovali v prekinitvi proizvodnje, ne bo utrpel nobenih posledic oziroma ne bo šikaniran. Vsi sprejeti predlogi uprave veljajo za vsa Gorenjeva podjetja v Sloveniji.