Proces zamenjave dveh javnih spomenikov oziroma medijskih simbolov se je pričel v torek, zaključil pa se bo z vrnitvijo kipov na matično mesto 15. novembra. Za premestitev obeh bronastih kipov - Pastirčka oziroma Dečka s piščalko (1943) in Styrio (1891) skrbijo strokovno usposobljeni restavratorji; oba kipa sta tudi primerno zavarovana.

Projekt, ki so ga v Gradcu predstavili v torek, v Ljubljani pa danes, je zasnovan na ideji, da so umetniška dela največkrat prenosljiva in je njihovo razstavljanje v galerijah in muzejih nekaj samoumevnega, kar pa ne velja za kipe, ki so vezani na določen javni prostor. Javni spomeniki zaznamujejo prostor.

Če spomenik, na katerega so se prebivalci navadili in ga imajo za svoj simbol, prestavimo in na njegovo mesto postavimo tuj spomenik s podobnim urbanim in umetniškim pomenom, ustvarimo pogoje za nepredvidljiva vprašanja in še manj predvidljive odgovore, so sporočili iz Moderne galerije Ljubljana.