Po dogovoru iz prisilne poravnave iz leta 2006, mora kranjska tovarna števcev obveznosti do bank poravnavati dvakrat letno, to je marca in septembra, obveznosti do dobaviteljev pa le v septembru. Sicer pa se glede na vpliv globalne krize na vse veje gospodarstva in poslovanja vplivu recesije tudi v Iskraemecu niso izognili.

Kot pojasnjujejo, so načrtovane naložbe v večje sisteme avtomatskega odčitavanja števcev in celovitega upravljanja energij upočasnjene oz. prihaja do zamikov naročil, kar ima neposredne učinke na denarni tok družbe. Kljub temu pa družba "namenja veliko pozornost načrtovanim investicijam v razvoj ter širitvi kapacitet namenjenih za nove projekte," še dodajajo.

V podjetju letos kljub gospodarski krizi na njen račun odpuščanj niso imeli, vseeno pa se družba zmanjševanju naročil v letošnjem letu ni mogla izogniti. A kot dodajajo, se stalnost zaradi sprememb v panogi zmanjšuje že več kot desetletje, zato družba v začetku leta ponavadi nima zagotovljenih naročil za celotne proizvodne kapacitete skozi celo leto. V podjetju je trenutno zaposlenih 1156 zaposlenih, za plače pa družba mesečno nameni okoli 1,9 milijona evrov, so še pojasnili za STA.