Delo Mire Delavec o Josipini Turnograjski je analitično premišljen in kritično argumentiran zagovor ustvarjalke. Prvič po njeni smrti (po 155 letih) so v celoti zbrana vsa njena ohranjena prozna, pesniška in glasbena dela, hkrati pa je delo prva znanstvena monografija o ženski ustvarjalki iz sredine 19. stoletja v Sloveniji, so sporočili iz Media butika.

Namen knjige je opozoriti na pomen Turnograjske v slovenskem literarnem prostoru. Turnograjska je s svojimi deli napravila preboj nastajajoče slovenske meščanske ideologije. To je nakazala v zgodbi Vilica; omenjeni vzorec pa je pozneje prevzel tudi Josip Jurčič. Podobno je ideologija v delu Nedolžnost in sila postala predmet obnovitve v Tavčarjevem delu Janez Solnce. Turnograjska je tudi prva avtorica, ki je upodobila motiv Celjskih grofov.

Turnograjska je svojo posebno energijo izražala tako v zasebnem življenju kot skozi svoj literarni opus. V pismih, ki jih je pisala v letih 1850−1853 svojemu bodočemu možu Lovru Tomanu, se skriva nešteto želja, modrosti, odločnosti, ljubezni do naroda, domovine in jezika. Zato ni nenavadno, da je v sebi začutila željo po pisanju, ki je ob vzpodbudnih besedah kaplana Lovra Pintarja "zagorela naenkrat". Ustvarjati je začela pri sedemnajstih letih. Ohranjenih je 38 proznih del, tri pesmi in štiri skladbe. Umrla je stara še ne enaindvajset let.

Njena dela sodijo v kratko pripovedno prozo, za katero je snov črpala iz domače tradicije eksempla, slovanske in obče zgodovine ter aktualnih dogodkov. Prebirala je tudi tujo literaturo, od Homerja, Shakespearja, do ruskih pisateljev. V njenih delih najdemo ženske, ki so se tako prvič pojavile v slovenski literaturi. "Njene ženske" imajo izoblikovano lastno mnenje in jasen pogled na dano situacijo. Ne dovolijo si, da bi kdorkoli vplival nanje. S svojo prodornostjo spreminjajo svet, ki ga moški niso znali oziroma niso uspeli kljub dolgoletnemu vojskovanju.

V času, ko je živela, je bila Turnograjska tako v slovenskih kot slovanskih krogih zelo cenjena. Pozneje so o njej pisali številni literarni zgodovinarji in publicisti. Kljub temu, da je umrla mlada, so bila njena dela pozneje vzor marsikateremu pisatelju. Ustvarjala je v dobi, ko se je pripovedništvo na Slovenskem šele začelo razvijati, hkrati so bili takrat ustvarjalci le moški, zato so njena dela še toliko bolj pomembna.