Brane Šalamon

Kako je že s pogonskimi gorivi? Že nekaj časa se govori, da bodo bencin in nafto nadomestili sončna energija, elektrika in še kaj. Do takrat pa bomo svoje avtomobile še vedno vozili na nam vsem znana bencin in nafto. V primerjavi s preteklostjo pa z veliko razliko, seveda.

Razvoj motorjev v zadnjih desetletjih se namreč usmerja predvsem v zadovoljevanje vse bolj zaostrenih okoljskih zahtev, od zniževanja emisij, porabe energije, novih okolju prijaznejših surovin in materialov pa še kaj bi lahko našteli.

Povrh vsega pa še očitne podnebne spremembe in vidne posledice v zadnjih desetih letih, od neurij do poplav in plazov na primer, kažejo na potrebe po omejevanju emisij prometa. Pogonska goriva so postala pomemben element našega okolja, zato postajajo tudi svojevrstni sestavni del motorja našega avtomobila. Razvoj avtomobilov je zato postal tesno povezan z razvojem motorjev, ki pa lahko delujejo le s primernimi gorivi.

Spremembe so se začele

Vplivi na okolje, kar pomeni omejevanje vsebnosti okolju škodljivih elementov in spojin, na primer žvepla, svinca, aromatov in še česa, so postali najpomembnejše zahteve pri razvoju pogonskih goriv. Seveda ob povečevanju energetske učinkovitosti motorjev in navsezadnje do iskanja alternativnih energetskih virov.

V svetu, še posebno v Evropi smo že pred leti začeli prilagajati pogonska goriva novim zahtevam.

Bistvo vseh sprememb so vplivi, pojavi in spremembe v delovanju motorjev, ki so posredno ali neposredno povezane z uporabljenim gorivom.

Najbolj bistvena je seveda poraba goriva. Ta je v največji meri odvisna od tehnološke naprednosti zasnove motorja, rednega in kakovostnega vzdrževanja vozila ter načina vožnje. To pravzaprav lastniki motornih vozil že vedo.

Pomembni vpliv ima tudi korozija površin, ki je delno posledica lastnosti goriva, v večji meri pa atmosferskih vplivov. Ta je lahko vzrok za resne poškodbe na elementih napajanja in z njim povezanih motornih delih. Zaradi tega se skrajša njihova življenjska doba in poveča možnost motenj v delovanju motorja. Posebno pri dizelskih motorjih lahko tovrstne poškodbe pomenijo tudi sorazmerno visok strošek popravila.

Iskanje nove formule

Proizvajalci in prodajalci pogonskih goriv zato neprestano razvijajo in uvajajo nova goriva, s katerimi morajo zagotoviti, da so ta kompatibilna z gorivi iz predhodne ponudbe, z gorivi, ki ustrezajo aktualnim standardom, na primer EN 228, EN 590 in podobna, ter z biogorivi, ki jih dovoljujejo aktualni standardi goriv oziroma proizvajalci motorjev. Današnje tehnologije motorjev namreč vse pogosteje zahtevajo nove rešitve tudi pri gorivih.

Goriva, ki jih pridobimo neposredno iz rafinerijskih procesov, lahko le delno zadovoljijo vsem zahtevam, zato je razvoj goriv danes vse bolj odvisen tudi od uporabe posebnih kemičnih dodatkov, aditivov. Vse pomembnejšo vlogo pri gorivih dobivajo biogoriva (biodizel, bioetanol ipd.), to pa pomeni dodatno zahtevo za sodobna fosilna goriva, torej kompatibilnost z biogorivi. Razvoj in uporaba sodobnih namenskih dodatkov za goriva pripomore k izboljšanim zmogljivostim in zaščiti motorja, nižjim emisijam ter izboljšani ekonomiki motorja.

V ta iskanja novih rešitev pogonskih goriv, z upoštevanjem sodobnih zahtev, se je vključil tudi Petrol, ki je razvil novo generacijo pogonskih goriv petrol ultimax. Gre za goriva, ki so skladna z najnovejšimi trendi in kakovostnimi zahtevami proizvajalcev motorjev ter aktualno evropsko zakonodajo na tem področju. Njihove lastnosti so prilagojene ključnim zahtevam porabnikov - nižji porabi oziroma izboljšani ekonomiki pri vožnji, večji učinkovitosti in zaščiti motorja ter zmanjševanju emisij škodljivih spojin v okolje.

Petrol ultimax goriva bodo v celoti nadomestila sedanje proizvode (eurosuper 95, primadiesel) in bodo na voljo na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Najpomembnejše je, da se cena ne bo spremenila, za kupca pa pomeni to večjo dodano vrednost oziroma "več za enak denar".

Ultimax je rešitev

Petrol ultimax 95 je nov 95-oktanski neosvinčeni bencin nadstandardne kakovosti. Ne vsebuje žvepla in svinca ter je izdelan v skladu z najnovejšimi tehničnimi zahtevami, tako proizvajalcev motorjev kot tudi evropske okoljske zakonodaje. Nadomestil bo obstoječi 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin eurosuper 95 in je s predhodnimi kot tudi s sorodnimi proizvodi drugih ponudnikov, ki ustrezajo evropskemu standardu za bencine EN228, v celoti kompatibilen. S tem bencinom so zagotovili do stoodstotno izboljšano čistost napajalnega sistema motorjev, tako konvencionalnih kot najmodernejših, z direktnim ali indirektnim vbrizgom, odlično zaščito površin sesalnih vodov in ventilov, zmanjšanje izgub pri pretoku goriva skozi napajalne kanale in vbrizgalne šobe. Poleg tega še do štiri odstotke nižjo porabo goriva, večjo moč in izboljšane vozne lastnosti motorja oziroma vozila, občutno znižanje vsebnosti škodljivih snovi v motornem izpuhu (do 74 odstotkov manj CH, 50 odstotkov manj CO, 32 odstotkov manj Nox). Njegova učinkovitost je bila preizkušena in dokazana tudi z gorivi, ki vsebujejo biokomponente - bioetanol in pokazalo se je, da je vsebnost etanola v mejah, ki jih dovoljuje standard.

Petrol ultimax dizel pa bo nadomestil sedanji primadizel. Pomeni kakovostno nadgradnjo dosedanjega primadizla in vsebuje najnovejšo generacijo večnamenskega paketa aditivov, ki je prilagojen vsem novim zahtevam proizvajalcev motorjev kot tudi aktualne EU-zakonodaje.

Petrol se je hitro odzval

Nova Petrolova goriva ultimax so bila vsestransko preskušena, tako z laboratorijskimi kot tudi motornimi oziroma terenskimi testi, učinki pa so bili preverjeni v primerjavi z običajnimi standardnimi gorivi ali enakovrednimi referenčnimi gorivi.

To je učinkovit odziv Petrola na tekoče potrebe in zahteve trga ter pomemben kakovostni korak naprej v razvoju ključnega Petrolovega prodajnega segmenta, torej goriv. S tem gorivom v kakovostnem in razvojnem smislu sledijo zahtevam vodilnih proizvajalcev motorjev ter aktualne zakonodaje in predvsem so postala njihova goriva primerljiva s "premium" proizvodi renomiranih konkurenčnih proizvajalcev na trgu.