Predlogi sprememb, ki so jih že poslali ministrstvu za zdravje, med drugim vključujejo, da bi se v zakonu natančno opredelil tobačni dim, pasivno kajenje in imisije tobačnega dima, je na današnji novinarski konferenci pred 18. srečanjem nekadilcev pod geslom Za zdravo življenje dejala Horvatova. Z opredelitvijo imisije tobačnega dima po besedah Horvatove želijo opredeliti pogoje, pod katerimi tudi tobačni dim predstavlja imisijo in je zato predmet sodnega varstva.

Po predlogu sprememb zakona bi bil tako v zasebnih prostorih večstanovanjske hiše lahko prisoten cigaretni dim izključno ob soglasni privolitvi vseh lastnikov stanovanj. Po predlogu sprememb zakona bi lahko podali prijavo kršitve omenjenih predlogov sprememb zakona tudi na policijo, prav tako kot ob prevelikem hrupu, ki prav tako spada med onesnaževalce prostora, predlaga Horvatova, ki je članica Društva nekadilcev in zdravega življenja Ljubljana.

Prepričana je tudi, da bi s tem tudi naša zdravstvena blagajna prihranila precej na račun zdravil in zdravljenja bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi in alergijami, pljučnih bolnikov, astmatikov in drugih.

Strokovna delavka Slovenske zveze za tobačno kontrolo Jasmina Antonijević pa je predstavila predlog spremembe omenjenega zakona, ki bi uvedel "tobačni evro" oz. trošarine na tobačne izdelke. Zbrana sredstva bi namenili za izvajanje programov in projektov nevladnih organizacij na področju zdravja v procesih varovanja zdravja, promocije zdravja in zdravstveno vzgojnega dela na področju preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja, ki po njenih trditvah predstavljajo 87 odstotkov vseh bolezni v EU.

Kot dodatno možnost sofinanciranja nevladnih organizacij na področju zdravja za omenjene programe pa v zvezi pripravljajo predlog po zgledu Irske, ki predvideva uvedbo specializiranih trgovin za prodajo tobačnih izdelkov, od katerih bi se pobirale licenčnine. Na ta način bi po eni strani pridobili dodatna sredstva, pa tudi omogočili boljše izvajanje zakona glede starosti kupca tobačnih izdelkov, so še povedali na novinarski konferenci.