Iz dokumentacije, ki smo jo pridobili v uredništvu, je razvidno, da je Mura 9. junija s podjetjem Huber, ki je v lasti Nika Huberja, sina nekdanjega predsednika uprave Franca Huberja, podpisala svetovalno pogodbo. Ker je bil ob podpisu pogodbe na mestu prokurista Mure že zaposlen Zdenko Podlesnik, nas je zanimalo, ali je on podpisal pogodbo s podjetjem Huber, v katerem je poleg Nika Huberja zakoniti zastopnik tudi Franc Huber. Toda na to vprašanje Podlesnik ni odgovoril. Po trditvah naših virov naj bi bila podobna svetovalna pogodba podpisana že v preteklosti, ko je Muro nekaj mesecev vodil Franc Huber.

Po naših informacijah je podjetje Huber 6. julija Muri najprej izdalo račun v znesku 5044 evrov, 4. avgusta pa še en račun, prav tako v znesku 5044 evrov. Na obeh računih je navedeno, da podjetje Huber Muri zaračunava svetovalne storitve, ki jih je opravila žena Franca Huberja Zdenka Huber. Lani je podjetje Huber ustvarilo vsega 2500 evrov prihodkov, pri čemer je pridelalo 1688 evrov izgube. Konec leta 2008 je imelo podjetje kar 96 odstotkov dolžniškega kapitala, medtem ko v podjetju ni bil nihče zaposlen.

Poleg svetovalne pogodbe s podjetjem Huber je bilo v Muri v preteklosti sklenjenih še nekaj tovrstnih pogodb. Koliko jih je bilo in koliko znaša njihova kumulativna vrednost, Podlesnik včeraj ni pojasnil.

sebastjan.morozov@dnevnik.si