Uprava ACH je dan pred skupščino prejela nasprotni predlog Proteja, ki je zahteval izplačilo 11,6-krat višje dividende, kot je bilo prvotno predvideno. Ker Protej obvladuje lastništvo ACH (v lasti ima 89,1 odstotka vseh delnic in 95,7 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico) in ker na skupščini ni bilo navzočega nobenega drugega delničarja, je predlog dobil zadostno podporo.

Z bistveno višjim izplačilom dividend se je na skupščini strinjal tudi predsednik uprave ACH in največji posamični lastnik Proteja Herman Rigelnik. Na skupščini je dejal, da "uprava po opravljeni analizi soglaša z nasprotnim predlogom". In kako je upravi v enem samem dnevu uspelo narediti analizo, na podlagi katere so ugotovili, da izplačilo znatno višjih dividend ne bi predstavljalo težav za ACH?

"Uprava ima stalen pregled nad poslovanjem celotne družbe, saj poslovanje in poslovne rezultate spremlja in nadzoruje dnevno in tako dobro pozna premoženjsko in finančno moč družbe," nam je povedala svetovalka generalnega direktorja Vlasta Grjol in zatrdila, da je ACH ostalo dovolj bilančnega dobička za razvojne potrebe.

Ker Protej po dostopnih podatkih nima druge naložbe kot deleža v ACH, bo po vsej verjetnosti prejete dividende uporabil predvsem za nadaljnjo krepitev svojega lastniškega vpliva in poplačilo dela svojega finančnega dolga. Ta je po besedah direktorja Proteja Branka Šibakovskega konec decembra lani znašal 46 milijonov evrov oziroma 6,2 milijona evrov več kot konec leta 2007.

Na vprašanje, ali je izplačilo rekordnih dividend povezano z visokim finančnim bremenom Proteja, Šibakovski ni odgovoril neposredno. Povedal je le, da je Protej z nasprotnim predlogom "uravnal bilančni dobiček v svoji naložbi na normalno donosnost kapitala", in dodal, da Protej svoje obveznosti ob zapadlosti redno poravnava. A ob tem dodajmo, da je za "normalno donosnost kapitala" Proteju minula leta zadostovala tudi nekajkrat nižja dividenda.

Dan po sprejemu delitve bilančnega dobička je Protej od italijanskega državljana Sergia Peloze odkupil njegov 1,5-odstotni delež, vreden okoli 2,7 milijona evrov, Probanka pa mu je vrnila šest milijonov evrov vreden paket delnic ACH (Protej ji je omenjeni paket delnic začasno prodal v začetku aprila letos).

matjaz.polanic@dnevnik.si