Z bogatim znanstveno-pedagoškim delom je svoje dolgoletne izkušnje prenašal na generacije slovenskih strokovnjakov in tako prestavljal ustaljene mejnike v odnosu do zdravja in tradicionalne prehrane Slovencev. Kot dolgoletni profesor na Medicinski in Biotehniški fakulteti ter Fakulteti za zdravstvo Univerze v Ljubljani, Medicinski fakulteti in Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru bo ostal v spominu kot sodelavec, prijatelj in kolega, ki je bil vselej pripravljen priskočiti na pomoč in nas spodbujati pri našem delu.

Profesor Dražigost Pokorn se je rodil 18. julija 1941 v Ljubljani. Leta 1960 je končal gimnazijo in domala sočasno na gostinski šoli postal tudi kuhar. Leto kasneje je diplomiral na Višji gospodinjski šoli in zatem leta 1969 še na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Pet let kasneje je opravil specialistični izpit iz higiene in prejel kuharsko priznanje - diplomo Sekcije kuharjev Jugoslavije. Po končanem magisteriju in doktoratu znanosti s področja fiziologije prehrane je bil leta 1980 habilitiran za visokošolskega učitelja na Medicinski fakulteti v Ljubljani za področje higiene, socialne medicine in higiene prehrane. Med letoma 1970 in 1974 je po opravljenem strokovnem izpitu opravljal delo zdravnika v ambulantah splošne medicine v Ljubljani. Svoje bogato strokovno znanje je na Akademiji za tradicionalno kitajsko medicino v Pekingu in Kolombu nadgradil tudi z znanji tradicionalne kitajske medicine in kitajske dietne prehrane. Kot rednega profesorja za higieno in higieno prehrane ter predstojnika Inštituta za higieno pri Medicinski fakulteti v Ljubljani ga je posebno zanimalo področje javnega zdravja oziroma prehrana zdravih in bolnih ljudi. Njegova bogata bibliografija šteje več kot 600 poljudnih, strokovnih in znanstvenih člankov, učbenikov, knjig o zdravi in dietni prehrani ter kuharskih knjig.

Širina njegovih znanj ni bila omejena zgolj na področje zdravja in prehrane, temveč se je odlikovala tudi v obsežnem poznavanju gastronomije in kulinarike, kar je njegovemu dolgoletnemu delu dajalo še večjo prepoznavnost in veličino. Njegove prehranske teorije so bile velik strokovni napredek in so nemalokrat zamajale uhojene poti ter postavile osnovo za mnoge sistemske spremembe, ki smo jih uporabili v vsakdanjem življenju. Številna predavanja, na katera se je profesor Pokorn vselej odzval z veseljem, so vedno burila pričakovanja in zanimanje javnosti po novostih. Pri svojem delu je kazal odprtost do napredka sodobnega sveta in tako spodbujal, da smo v zadnjih letih v državi oblikovali sodobna prehranska priporočila, prilagojena potrebam in vsakodnevnim časovnim stiskam modernega človeka. Njegov prispevek je zato še posebno viden v sistemih organizirane, javne prehrane, kjer je želel vplivati na boljšo, zlasti pa uravnoteženo prehranjevanje ljudi v najrazličnejših okoljih.

Profesor Pokorn je eno svojih zadnjih predavanj zaključil z znanim Voltairjevim rekom: "Čas izreče sodbo in postavi vse stvari na pravo mesto." Mnogi, ki smo mu takrat prisluhnili, nismo povsem dojeli pomena teh besed. Danes vemo, da se je od nas, svojih učencev in kolegov, poslovil tako, kot je živel, z modrostjo in močjo resnice.

Ponosna sva na vsak trenutek, ki sva ga imela čast preživeti v njegovi bližini.