Štefan Klinc je bil poslanec v mandatu 1996-2000, v poslanske klopi pa je sedel kot nadomestni poslanec, in sicer potem, ko so bili nekateri poslanci SLS imenovani za ministre v takratni vladi Janeza Drnovška. Rojen je bil 23. decembra 1935, končal je srednjo kmetijsko šolo, bil je tudi mestni svetnik Mestne občine Maribor.